Naslovna / Parlamentarni izbori / Prijave za stipendije za studente medicine traju još deset dana, evo pod kojim uvjetima

ŽUPANIJA

Prijave za stipendije za studente medicine traju još deset dana, evo pod kojim uvjetima

Županija Brodsko- posavska

Prijave za stipendije za studente medicine traju još deset dana, evo pod kojim uvjetima
Portal035
 • 2021-12-12 12:00:19

Na temelju čl. 6. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,  broj 19/2019.)  Komisija za stipendiranje studenata  integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine, na prijedlog Župana, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine u 2021.godini, s područja Brodsko-posavske županije   I.Brodsko-posavska  županija  za 2021.godinu dodijelit će 7 stipendija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine s područja Brodsko-posavske županije. II.         Pravo sudjelovanja na Javnom Natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti iz toč. I.  Natječaja koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 • državljani su Republike Hrvatske,

 • imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,

 • studenti su sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija  zdravstvenog usmjerenja-smjer doktor medicine,

 • studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života,

 • nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije ili ako su korisnici stipendije drugog davatelja prilažu izjavu da će u slučaju stjecanja prava na ovu stipendiju raskinuti ugovor s prethodnim davateljem

 • studenti prve godine studija koji se prijavljuju imaju najmanju prosječnu ocjenu 3. i 4. razreda srednje škole 3,00, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija mogu imati i manje od  3,00. III.Kriteriji za dodjelu stipendija su:
 • opći uspjeh

 • materijalni (imovinski) status,

 • sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu  IV.      Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora o stipendiranju a isplaćuje se za 10 mjeseci, (listopad-prosinac) i (siječanj-srpanj), u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno. V.OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
 • Ukoliko kod korisnika nastupe okolnosti koje predstavljaju zapreku za školovanje(bolest ili drugi opravdani razlog) Komisija za stipendiranje studenata, na temelju isprava kojima se dokazuje postojanje prethodno navedenih razloga, može donijeti Odluku o mirovanju prava na isplatu stipendije.
 • Korisnik stipendije ima obvezu nakon završetka obrazovanja zaposliti se na područjuŽupanije najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju. VI.Prijave (zamolbe) i pripadajuće izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva, privoli i ne primanju druge stipendije  podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 220. drugi kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu  osobno ili putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije- smjer doktor medicine ili na adresu:Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Komisija za stipendiranje studenata dr. medicine  Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje. VII.Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente i to:
 • potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,

 • domovnicu (preslika),

 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu za akademsku 2021./2022.godinu,

 • preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,

 • potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu ( ako je primjenjivo),

 • službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 • potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,

 • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

 • elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je primjenjivo),

 • potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave (ako je primjenjivo). VIII.          Rok natječaja je 15 dana od dana objave.IX.Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije utvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije.U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za zdravstvo socijalnu skrb i hrvatske branitelje. KLASA: 500-01/21-01/389

URBROJ: 2178/1-06-01/02-21-2

Slavonski Brod,  3. studenog 2021.Status predmeta
 • Status natječaja:Otvoren

 • Rok za podnošenje:do 22.11.2021.

 • Napomena:Objavljena Privremena lista prioritetaPreuzimanje priloga