Naslovna / Parlamentarni izbori / Natječaj za dodjelu na korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

GRAD SLAVONSKI BROD

Natječaj za dodjelu na korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Natječaj za dodjelu na korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
Portal035
  • 2024-05-23 10:00:43

Objavljuje se Javni natječaj za korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda i to: Stadion Stanko Vlajnić Dida – atletska staza sportske građevine.  Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Aleja Miroslava Krleže 4, na k.č.br. 5894/66 k.o. Slavonski Brod.Predmet Javnog natječaja je prikupljanje ponuda za korištenje atletske staza sportske građevine u svrhu obavljanja sportske djelatnosti, u skladu s namjenom sportske građevine. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sportski klubovi i savezi, sportske zajednice, ustanove, trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, pod uvjetom da ponuditelj sudjeluje u redovitom sustavu natjecanja u sportu sukladno namjeni sportske građevine. Detalje natječaja možete pogledati na POVEZNICI.