Naslovna / Parlamentarni izbori / Tražite stan za najam? Evo što Grad nudi!

GRAD SLAVONSKI BROD

Tražite stan za najam? Evo što Grad nudi!

Tražite stan za najam? Evo što Grad nudi!
Portal035
  • 2024-05-22 15:00:38

Pravo na podnošenje zahtjeva  za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, ima hrvatski državljanin, koji ima prebivalište na području grada Slavonskog Broda pod uvjetima:
  • da nema u vlasništvu odgovarajuću kuću  ili stan na području Republike Hrvatske,

  • da nema prava korištenja odgovarajućeg stana, na temelju Ugovora o najmu stana zaključenog na neodređeno vrijeme,

  • da nije iskoristio  pravo na otkup stana, suglasno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stana.Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući, od prvog narednog dana od dana objave natječaja.Detalje natječaja možete pogledati na POVEZNICI.