Naslovna / Parlamentarni izbori / Jednoglasno usvojene izmjene i dopune proračuna

ŽUPANIJA

Jednoglasno usvojene izmjene i dopune proračuna

Jednoglasno usvojene izmjene i dopune proračuna
Portal035
  • 2023-11-25 10:00:20

Na jučer održanoj sjednici GSV-a u Velikoj vijećnici županijske uprave glavna točka Dnevnog reda  bio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. Upravni odjel za proračun i financije Brodsko-posavske županije u suradnji s ostalim upravnim odjelima objektivno je pripremio sve planirane prihode i primitke kao i rashode i izdatke kao i realizaciju Proračuna do 31. listopada te na osnovu tih podataka izradio prijedlog rebalansa Proračuna, a članovima GSV-a predstavila ga je resorna pročelnica Božana Grgić.

 

Župan će prijedlog rebalansa predstaviti na sjednici Županijske skupštine zakazanoj za 27. 11. 2023. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu predlaže se povećanje planiranih prihoda i primitaka za 33.035.545,00 eura tako da će se dosadašnja sredstva Proračuna planirana u iznosu od 169. 439. 285, 00 eura povećati na 202.474.835, 00 eura. Iz toga je razvidno  povećanje  od oko 19,3%. Istodobno, rashodi i izdatci na temelju predložene promijene iznose 192.262.344,00 eura s tim da se u ovom dijelu  moralo participirati u manjku koji je prenijet u iznosu od 10.212.451,00 eura. Pročelnica Grgić izrazila je zadovoljstvo što  može konstatirati da se u općem dijelu Proračuna povećanje prihoda odnosi na prihode poslovanja, odnosno, na skupinu prihoda od poreza koji su povećani za 35% kao i na prihode od pomoći koji su povećani za 34,9% što ukazuje kako su tijekom godine provođeni i realizirani brojni programi. Svi rashodi i izdatci su raspoređeni po upravnim odjelima, usklađeni s dosadašnjim priljevom prihoda i primitaka te nije bilo posebnih odstupanja. Na današnjoj sjednici naglašeno je kako je upravo u Upravnom odjelu za proračun i financije zabilježeno povećanje rashoda koji su se odnosili na sanaciju šteta što je uvršteno u rebalans Proračuna, a sredstva su osigurana u Državnom proračunu te će biti isplaćena stanovnicima. U ostalim upravnim odjelima provedena su manja usklađenja, pa je tako  u Upravnom odjelu za graditeljstvo došlo do smanjenja rashoda za 36% zato što program županijskog linijskog prijevoza nije realiziran u ovoj godini, a sredstva za tu namjenu bit će utrošena u sljedećoj godini.

Nakon predstavljanja,  prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu jednoglasno je usvojen.