Naslovna / Vijesti / Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu

GRAD SLAVONSKI BROD

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu

Grad Slavonski Brod

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Portal035
  • 2021-11-23 08:00:58

rad Slavonski Brod poziva sve zainteresirane građane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da podnesu svoje prijave na Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

 

Prijavi treba priložiti životopis i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta te presliku osobne iskaznice, a sve dodatne informacije, kao i obrazac prijave, nalaze se OVDJE.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Grad  Slavonski Brod, Vukovarska 1., a rok za prijavu je najkasnije 3. prosinac 2021.

 

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 035/217-088.