Zahvaljujući OpenCity aplikaciji, građanima je omogućena interaktivna vizualizacija proračuna putem koje se, uz pomoć grafičke i tablične analize, pruža mogućnost pregleda trenda kretanja financijskih pokazatelja kroz različita vremenska razdoblja te sadrži informacije o tome koliki se udio proračuna izdvaja za pojedina područja (komunalna infrastruktura, sport, obrazovanje i sl.). U sklopu spomenutog sučelja i integriranih pretinaca, zainteresirani građani moći će preuzimati proračunske dokumente.

U tijeku je i testiranje drugog dijela aplikacije čija će završna verzija građanima biti dostupna od lipnja ove godine, čime će biti omogućen pregled svih isplata iz gradskog proračuna, uključujući podatke o datumu isplate, primatelju (pravne osobe), opisu transakcije, iznosu te pridruženoj ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji. Radi GDPR-a, isplate fizičkim osobama neće sadržavati ime primatelja, već će samo biti naznačeno da je riječ o fizičkoj osobi.

OpenCity aplikacija novi je korak prema digitalizaciji Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, koja će se nastaviti kroz digitalno sudjelovanje građana u kreiranju proračuna što će, svakako, doprinijeti povećanju otvorenosti i transparentnosti Grada Slavonskog Broda prema njegovim građanima. OpenCity aplikacija dostupna je na poveznici.