Naslovna / Parlamentarni izbori / Obavijest vozačima: Aktiviralo se klizište, zatvorena cesta!

SERVISNE INFORMACIJE

Obavijest vozačima: Aktiviralo se klizište, zatvorena cesta!

Obavijest vozačima: Aktiviralo se klizište, zatvorena cesta!
Portal035
  • 2023-04-20 15:00:00

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, P.J. Osijek, T.I. Slavonski Brod, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN br.1 19/07) u postupku donošenja odluke za privremeno zatvaranje državne ceste DC 51 dionica 001 u km 22+400 ( obilaznica Rešetari (Barbara) – Baćin dol) zbog aktiviranja klizišta te oštećenja državne ceste donosi. ODLUKU 1. Privremeno se zatvara državna cesta DC 51 dionica 002 od km 18+000 do km 23+200 (blizu mjesta Rešetari), zbog aktiviranja klizišta, te oštećenja državne ceste2. Zatvaranje državne ceste DC 51 je od 20.04.2023. do sanacije3. Obilazni pravci su kako slijedi:Obilazni pravac za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona je: DC 51- 2C 4158 (Rešetari ) – DC; 49 (Batrina )- DC 49 ( Pleternica )- DC 38 (Požega )-DC 51 (Brestovac ). Za obrnuti smjer koristiti autocestu A3 izlazom na čvor LužaniObilazni pravac za vozila čija ukupna masa ne prelazi 7.5 tona je: DC 51 – 2C 4158 (Nova Gradiška )- 2C 4141 ( Cernik )- DC 51 (Baćin Dol ) i obrnuto Sukladno članku 8. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta (“Narodne novine” br.119/07), radi preusmjeravanja prometa, ishodena je suglasnost od Republike Hrvatske, Županijske uprave za caste Brodsko-posavske županije, (Klasa: 340- 04/23-01/46, Ur.broj:2178-1-38-01/2-23-02 od 19.04.2023.) 5. Postavljanje, nadzor i održavanje privremene prometne signalizacije se izvodi putem ugovornog izvoditelja na redovnom održavanju tvrtke PZC Brod d,o.o. sukladno Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama_( NN 92/19 ), pripadajućoj shemi te Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.