Osnovni ciljevi HGSS-a su sprečavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanie u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

HGSS Stanica Slavonski Brod osnovana je 2013. godine kako bi organizirala, unaprijedila i obavljala djelatnosti spa5avanja i zaštite ljudskih života i imovine u planinama, nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima na području Brodsko-posavske županije, te cijele Republike Hrvatske kroz suradnju s drugim stanicama HGSS-a, kao i međunarodne suradnje kada je za to iskazana osnovana potreba. Obavlja i sve druge poslove u području javnih i osobnih potreba građana u našem gradu medu kojima je posebno važno istaknuti permanentnu edukaciju građana i ugroženih populacija, kao i neprestano preventivno djelovanje na prostorima koja su nedostupna drugim javnim službama i institucijama, a koja su uz ljudski, osnovni resurs svake jedinice lokalne ili regionalne uprave i samouprave.

Članstvo Stanice čini 33 volontera od kojih su 2 gorski spašavatelji. U svrhu potrage za nestalim osobama unutar Stanice aktivno djeluje 1 licencirani potražni K9 tim sa psom, 1 licencirani upravitelj bespilotnim letjelicama i 5 kartografa. Specijalnosti unutar Stanice su 9 ronioca, 3 instruktora Emergency Response Diving lnternational (ERDI) ronjenja, 14 spašavatelja na brzim vodama i u poplavama. Svi aktivni članovi obučeni su za pružanje prve pomoči u neurbanim i na teško pristupačnim terenima, a Stanica je nedavno bogatija i za jednog HGSS instruktora prve pomoći. Svi članovi Stanice su volonteri koji su na raspolaganju 365 dana u godini 24 sata dnevno.

Broj intervencija koje izvrši HGSS iz godine u godinu konstantno raste i rasti je razvojem turizma, aktivnog načina života koji promiče aktivnost na otvorenom, boravak u prirodi, u zadnje vrijeme i sve češćih prirodnih nepogoda poplava i potresa čega smo bili svjedoci krajem godine na području Sisačko-moslavačke županije kao i zbog starenja stanovništva u ruralnim dijelovima županije.

Uzimajući u obzir navedene činjenice i trend porasta aktivnosti koji je jasno vidljiv na području djelovanja HGSS stanice Slavonski Brod, od početka godine bilježimo ukupno 47 različitih aktivnosti, potražnih akcija, akcija spašavanja, preventivnih dežurstava, potpore stožerima civilne zaštite uslijed epidemije uzrokovane SARS-COV-2 virusom, neophodnih tečajeva, edukacija, vježbi, treninga, a što ih dovodi do ukupno preko 2300 volonterskih sati. Postoji evidentna i opravdana potreba za nastavkom djelovanja i daljnjeg jadanja HGSS Stanice Slavonski Brod.

"Da bi stanica Sto bolje mogla ispuniti gore navedene zadače, potrebno je osigurati određene preduvjete za to. "Trenutno imamo na raspolaganju prostore u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški koji će jednog dana biti idealni za naše potrebe. Nažalost, trenutno to nisu. Da bi to postali, ovaj put mi trebamo vašu pomoći. Pokrećemo akciju opremanja prostora "Prostor nama, pomoć je vama". Zato nam trebaju financijska sredstva, građevinske usluge ili materijal. Prostor Stanice bi trebao biti uređen tako da sva potrebna oprema za spašavanje, uključujući plovila i vozila, bude u adekvatnim prostorijama (oružarnica, garaže). Znanja i vještine bi se brusile u predavaonici i na vježbalištu a ured bi služio za vođenje, administraciju i dokumentaciju. Postanite partner HGSS stanice  Slavonski Brod i donirajte! Aktivnim sudjelovanjem u opremanju našeg prostora, pružajući nam adekvatne uvjete za daljnji rad i usavršavanje, direktno utječete na kvalitetu rada stanice i u konačnici na nas primaran cilj - preventivu i uspješno spašavanje ljudskih života", kažu brodski HGSS-ovci.