Naslovna / Parlamentarni izbori / Zahtjevi za dječji doplatak primaju se do 01. ožujka

HRVATSKA

Zahtjevi za dječji doplatak primaju se do 01. ožujka

Zahtjevi za dječji doplatak primaju se do 01. ožujka
Portal035
  • 2023-01-30 20:00:24

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) podsjeća korisnike doplatka za djecu da do 1. ožujka trebaju podnijeti zahtjeve kako bi bez prekida mogli nastaviti primati doplatak i u 2023. godini, dok dohodovni cenzus iznosi prosječno 309,01 euro mjesečno po članu kućanstva.







Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, i Osijeku, kao i u poštanskim uredima. Također, zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a.







Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a ili se može kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.



 





HZMO također podsjeća kako je zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu moguće podnijeti preko e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.



Uz zahtjev potrebno je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO-a, potvrde nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja te o udomiteljskoj naknadi i potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu.







Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u Hrvatskoj, kao i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, kao ni školske potvrde. Iznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu.



Za ispunjenje općih uvjeta za ostvarivanje prava potrebno je da podnositelj ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje tri godine, ili da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Hrvatske.







Također, ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti 70 posto proračunske osnovice, koja za 2023. godinu iznosi 441,44 eura, da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom te da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.



Pravo na doplatak za djecu za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom, kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.







O nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka rješava se na osnovi novog zahtjeva koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu.





Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnese nakon 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.







Svima koji zahtjev podnesu nakon 1. ožujka 2023. pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i onima koji zahtjev podnose prvi put. Iznimno, za novorođeno dijete pravo se priznaje od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od dana rođenja djeteta.



 



izvor: Glas Slavonije