Naslovna / Parlamentarni izbori / Preporuke za rad salona za manikuru i pedikuru tijekom epidemije COVID-19

HRVATSKA

Preporuke za rad salona za manikuru i pedikuru tijekom epidemije COVID-19

Preporuke za rad salona za manikuru i pedikuru tijekom epidemije COVID-19
035portal
  • 2020-05-02 10:20:18

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti salona za manikuru i pedikuru preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

1. Prostorno organizacijski i tehnički uvjeti

1.1. Ulazni i radni prostor

Vidljive obavijesti

Za sve djelatnike i klijente prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku.Dezinficijens

U prostorima čekaonice, odnosno ulaznim prostorima, pultovima za obavljanje plaćanja usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).Čekaonice

Sjedeća mjesta u prostoru za čekanje rasporediti tako da zadovoljavaju mjere fizičke udaljenosti, odnosno na minimalnim razmacima od 1,5 metar i predviđeni su za odrasle osobe koje su u salonu u pratnji malodobnog klijenta ako iz bilo kojeg razloga ne mogu čekati izvan prostora salona. Svi ostali klijenti koji dođu radi usluge čekaju svoj red izvan salona.Zaštitne pregrade

U dijelovima salona za obavljanje plaćanja usluge, odnosno pultovima preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade od pleksiglasa ili drugog prozirnog materijala pogodnog za redovito čišćenje i dezinfekciju.Fizičko distanciranje

U salonima je potrebno osigurati minimalni međusobni razmak od 1,5 metara između svih osoba koje se u jednom trenutku nalaze u prostoru izuzev klijenta i djelatnika za vrijeme pružanja usluge. Udaljenost od 1,5 metar treba osigurati u svim smjerovima od svakog radnog mjesta.Označivanje

Pri tome treba osigurati adekvatan prostor za kretanje. Putove kojima se osobe kreću unutar salona poželjno je označiti.Papirnate maramice i jednokratni materijal

Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih maramica i ostalih jednokratnih materijala, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i opremu za odlaganje otpada sukladno uputama.Zaštitna oprema

Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za zaposlenike.Igraonice

Dijelove prostora u salonu koji su bili eventualno korišteni kao igraonice treba zatvoriti, tj. staviti ih van funkcije.Prozračivanje

Sve prostorije u salonu treba što češće provjetravati, čak i za vrijeme lošeg vremena. Ne zaboraviti prozračiti između smjena.

 

 

1.2. Sanitarni čvorovi i prostorije/prostori za odmor

Sanitarni čvorovi

Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu (vidjeti točku 2. 7.)

Ako je moguće, preporučuje se da se osiguraju odvojeni sanitarni čvorovi za klijente i zaposlenike.

 

Odmor zaposlenika

U prostorijama za odmor zaposlenika treba osigura ti dovoljno prostora, a stolove i stolice razmaknuti. Pri boravku je potrebno zadovoljiti kriterij fizičke udaljenosti od 1,5 metar te izbjegavati istovremeni odmor prevelikog broja zaposlenika.

Vrijeme odmora treba ograničiti na maksimalno 15 minuta ako dvije osobe istovremeno koriste stanku za odmor, međutim ako zaposlenici borave u istom zatvorenom prostoru predviđenom za odmor preporučuje se da stanku za odmor ne koriste istovremeno.

 

 2. Organizacija rada u salonima za manikuru i pedikuru

 

2.1. Općenite preporuke

Mjerenje temperature

Prije dolaska na posao preporučuje se da svi zaposlenici temperaturu izmjere kod kuće te da ne dolaze na posao ako im je viša od 37,2oC ili ako usto imaju i respiratorne tegobe. Kod povišene temperature te svih respiratornih tegoba, bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, savjetuje se da se telefonom nazove liječnika obiteljske medicine i da se ne dolazi na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji ili povišene temperature.

 

Zaštitne mjere

Pri istovremenom radu jednog zaposlenika s više klijenata potrebno je strogo provoditi zaštitne mjere: između klijenata potrebno je oprati i dezinficirati ruke te obavezno koristiti drugi set pribora. 

 

Komunikacija s klijentima

Tijekom pružanja usluge, preporučuje se da se komunikacija s klijentom svede na minimum.

 

Rad u smjenama

Zauzetost prostora treba izbjegavati primjerice rad om u smjenama na način da se smjene ne preklapaju. U smjenama rade uvijek isti zaposlenici čime se smanjuje kontakt među zaposlenicima. Treba organizirati promjene smjena na način da zaposlenici jedne smjene ne dolaze u kontakt sa zaposlenicima druge smjene (npr. u prostorijama u kojima se presvlače, u sanitarnim čvorovima i slično).

 

Plaćanje

Poželjno je bez gotovinsko kartično plaćanje.

  

Hrana i piće

Tijekom pružanja usluge ne preporučuje se konzumacija hrane ili pića.

 

Administrativni poslovi

Preporučuje se da se svi administrativni poslovi vezani za rad salona, odnosno uredski posao, primjerice računovodstvene poslove, raditi od kuće, ne u salonu.

 

Sastanci

Interne sastanke i usavršavanja treba svesti na minimum ili još bolje odgoditi. Što je više moguće koristiti mogućnosti telefonske i video konferencije. Ako su sastanci neophodni, držati preporučeni razmak među sudionicima.

 

 

2.2. Naručivanje

Telefonsko naručivanje

Zadržavanje u prostoru kako bi se osobu naručilo treba izbjegavati. Naručivanje se obavlja telefonski.

 

Osobe s respiratornim simptomima

Tijekom naručivanja treba upozoriti da se usluga ne pruža osobama koje imaju bilo kakav simptom akutne respiratorne infekcije (curenje nosa, kihanje, kašljanje, kašalj, povišena tjelesna temperatura i sl).

Ne dozvoljava se dolazak u salon zaposlenicima i strankama koji imaju neki od simptoma koji bi mogli upućivati na COVID-19 (kao što je gore navedeno).

Zaposlenici se odmah javljaju svom izabranom liječniku obiteljske medicine.

Zaposlenici prije povratka na posao trebaju imati razjašnjenu dijagnozu.

 

Ograničen broj stranaka

Broj naručenih stranaka kojima će se usluga pružati istovremeno mora se prilagoditi broju radnih mjesta u radnom prostoru.

U slučaju ranijeg dolaska i nemogućnosti zadovoljavanja kriterija fizičke udaljenosti od 1,5 metar, klijentu se preporučuje čekanje termina van salona.

U obzir je potrebno uzeti i uobičajene interakcije i kretanja zaposlenika u salonu. Ako se minimalni razmak ne može održati jer je inače takva interakcija u salonu, preporučuje se smanjiti broj radnih mjesta i osoba koje istovremeno borave u radnom prostoru.

 

2.3. Primanje klijenata

Higijena ruku

Sve klijente na ulazu uputiti na dezinfekciju ruku te objasniti koje se preventivne mjere trenutno provode u salonu (primjerice potreba o nošenju maske za usta i nos, higijena ruku, pravilno postupanje prilikom kašljanja i kihanja). U slučaju potrebe, klijente treba uputiti da se kihanje obavlja u savijeni lakat ili maramicu koja se odmah nakon pravilno odlaže u kantu za otpad.

 

Podaci o strankama

Treba zabilježiti vrijeme ulaska osobe u salon, kontakt podatke (broj mobitela) i vrijeme napuštanja salona. Ta je informacija, u slučaju otkrivanja oboljelog koji je boravio u salonu u određeno vrijeme, potrebna epidemiolozima, kako bi što brže mogli identificirati i kontaktira ti kontakte oboljelog te provesti mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije. Stranke treba pravovremeno upozoriti da će im se usluga pružiti samo ako su suglasni ostaviti podatke za kontakt.

 

Maske za lice za klijente

Klijentima se preporučuje nošenje maske za lice (ako kirurške nisu dostupne moguće je korištenje platnenih maski)

 

 

2.4. Obavljanje usluge

Fizička udaljenost

Zaposlenik zadužen za pojedinog klijenta tijekom pružanja usluge od klijenta drži najveću moguću udaljenost koja ne ometa obavljanje usluge. Higijena ruku

Ruke je potrebno dezinficirati nakon svakog klijenta. Ako je korištena, jednokratna zaštitna opremu (rukavice i ogrtač) treba biti zamijenjena između svakog klijenta te pravilno odložena u predviđene kante s odgovarajućim poklopcem.

 

Zaštitna oprema

Tijekom cijelog postupka koristi se zaštitna oprema (maska koja prekriva usta i nos te rukavice koristi se tijekom cijelog postupka).

 

Maske za lice i rukavice za djelatnike

Djelatnicima se preporučuje nošenje maski za lice i rukavica. 

Kirurške maske mijenjaju se nakon 3 sata nošenja, a platnene maske kada postanu vlažne.

Ako se ne može osigura ti minimalni razmak od 1,5 metra (kod npr. manikure), potrebno je nositi zaštitni vizir, djelatnik treba nositi masku za lice, a klijent ako to tretman dopušta.

Poslodavac je dužan osigurati zaštitu za zaposlenike i to u dovoljnim količinama.Čišćenje prostora

Između dva klijenta potrebno je prebrisati sve površine s kojima je klijent došao u kontakt te naslonjač u kojem je klijent sjedio.

Poželjno je ostaviti razuman vremenski razmak među klijentima kako bi se obavile navedene aktivnosti bez pritiska.Usluga izvan salona

Kod pružanja usluga izvan salona/radnog prostora, moraju biti ispunjeni svi uvjeti navedeni kod ovakve vrste usluge vezani za higijenu i ostale predviđene mjere. Prije pružanja usluge treba provjeriti mogu li ti zahtjevi biti ispunjeni na lokaciji na kojoj će se pružati usluga.

 2.5. Odlaganje otpada

Otpad

Sav eventualni otpad nastao prilikom pružanja usluge, kao i jednokratne materijale, odložiti u za to predviđene kante za otpad s odgovarajućim poklopcima.

U kante za otpad potrebno je uložiti dvije vreće za smeće.

  

2.6. Čišćenje i postupci s priborom i materijalom za rad

Korištenje radnog pribora

Radni pribor bi uglavnom trebao biti jednokratni, a za višekratni pribor obvezna je sterilizacija (npr. grickalice za nokte, škarice za nokte, rezače zanoktica).Dezinfekcija radnog pribora

Kada sterilizacija nije moguća, opremu, pribor i materijal potrebno je dezinficirati. Višestruka upotreba na više klijenata bez prethodnog čišćenja zabranjena je.Pranje ručnika, radnih kuta i maska za lice

Ručnike i ostali tekstil potrebno je odložiti u spremnik s poklopcem te oprati u perilici na programu od 60°C ili više.

Radnu odjeću zaposlenika preporučuje se oprati u perilici na 60 oC i osušiti.

Platnene maske za lice oprati svakodnevno i izglačati.2.7. Dezinfekcija i čišćenje radnog prostora

Čišćenje prostora provodi se na uobičajen način učestalijom dinamikom, odnosno između svake smjene.

Dezinfekciju radnog mjesta potrebno je provoditi između svakog klijenta.

Kako bi se smanjio rizik infekcije, dezinficijensom se učestalije brišu kontaktna mjesta, odnosno telefoni, kvake na vratima, tipkovnice, blagajne i slično (npr. svaka dva sata).

 2.8. Primanje suradnih djelatnika i nenajavljenih stranaka

Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

Nenajavljene stranke smiju samo iznimno ući u salon uz prethodnu provjeru o mogućim simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 i o kontaktu s oboljelima.