Naslovna / Vijesti / 30.obljetnica akcije "Širinci"

ŽUPANIJA

30.obljetnica akcije "Širinci"

Svečani program započeo jučer

30.obljetnica akcije "Širinci"
Nikolina Martinovic
  • 2022-01-03 14:00:10

Svečanim programom damas je obilježena 30-a obljetnica akcije 'Širinci 92' .Podsjetimo, posljednja je to vojna akcija na zapadnoslavonskom ratištu i novogradiškoj bojišnici uoči Sarajevskog primirja koje je na snagu stupilo  3. siječnja u 18 sati. 

 

Širinci, Bobare i Čaprginci postali su bliže crti bojišnice nakon uspješnog oslobađanja i pada Mašićke Šagovine, jednog od najvećih neprijateljskih uporišta. Otpor srpskih oružanih formacija na sjevernom dijelu bojišnice bio je snažan. Srpske vojskovođe osjećale su opasnost koja je za njihove postrojbe i Okučane dolazila s boka i padina Psunja. Otpor je bio snažan, ali su snage Hrvatske vojske dobro osmišljenom akcijom slomile otpor i srpske formacije potisnule prema Bobarama i Okučanima.
Drugom akcijom, izvedenom 3. siječnja 1992. godine, naša vojska učvrstila je položaje na tom dijelu bojišnice.


Četiri satnije 121. brigade imale su različite zadaće. Cilj im je bio ući u Širince , kontrolirati prilazne komunikacije i nakon tzv. čišćenja osigurati kontrolirano područje od eventualnih neprijateljskih protuudara.
Nakon temeljnih priprema akcija je počela 3. siječnja 1992. godine u ranim jutarnjim satima. Pješačke postrojbe zaposjele su planirane položaje, pa je svoj dio posla u razbijanju snažnog četničkog uporišta moralo obaviti topništvo. Po širem sektoru Širinaca otvorena je topnička vatra iz haubica 105 mm, ZIS-ova 76 mm, samohotki 90 mm i ručnih bacača. Postrojbu, koja je imala zadaću ući u Širince, podržavale su druge postrojbe naše vojske vatrom iz automatskog oružja i protuoklopnih sredstava.


Borba, koja je vođena, pokazala je da neprijatelj u Širincima ima stacionirane jake snage.Uz pješačke formacije bilo je tu nekoliko tenkova, oklopnih transportera i bestrzajnih topova. Pružili su snažan otpor. Iz smjera Bobara prema Širincima su krenuli četnici s nekoliko tenkova, pa je na sjevernom prilazu selu zaustavljena naša postrojba koja je imala zadaći kontrolirati cestu prema Bobarama. Nekoliko naših vojnika je ranjeno, a poginuo je zapovjednik postrojbe Ivica Atlagović. Postrojbi koja je imala zadaću ući u selo, snažan otpor pružili su četnici u selu. Pod naletima naših boraca četnici su bili prisiljeni na povlačenje.Budući da cesta prema Bobarama nije bila blokirana, kako je planirano, dio četnika se s oklopno-mehaniziranim sredstvima uspio izvući iz Širinaca.
Neprijatelj se nije mirio s porazom, pa je oklopno-mehaniziranim sredstvima i pješaštvom u protuudaru pokušao vratiti Širince. Dobro organizirane naše snage su organizirale primjerenu obranu, odbile napad i nisu dopustile bilo kakvo iznenađenje. Četnici više nisu mogli u selo. Topničkom paljbom po cesti Širinci – Bobare i odlučnošću pješačkih postrojba vraćeni su prema Bobarama.

 

Domaćim Srbima, Šešeljevim četnicima i dobrovoljcima iz Srbije teško je pao poraz i gubitak važnog uporišta, pa otvaraju snažnu topničku vatru po širem sektoru Širinaca. Da bi se smanjio pritisak na naše postrojbe po Trnakovcu, Bobarama, Bjeloj Stijeni i Okučanima, topništvo Hrvatske vojske koordiniranom akcijom otvara topničku vatru. Postrojbe iz Novske i topništvo 1231. brigade tuku neprijatelja višecjevnim raketnim bacačima, topovima 130 mm i samohotkama.
Nakon uspješne akcije, postrojbe koje su zauzele snažno neprijateljsko uporište, napuštaju samo selo. Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne skupine Nova Gradiška uvodi svježe snage kako bi se osigurala nova bojevna crta. Hrvatska vojska kontrolira sve važnije točke u sektoru Širinaca. Akcija Širinci uspješno je okončana iako je izostala planirana pomoć tenkova, koji su iz Mašićke Šagvine u Širince došli tek u večernjim satima. Akcija je završena prije 18 sati, dakle prije roka kada je po Sarajevskom sporazumu trebalo nastati primirje.
Prema procjenama Zapovjedništva 121. brigade HV-e, akcija „Širinci“ bila jer jedna od najsloženijih ofenzivnih akcija koje su izvele njezine postrojbe uz pomoć Satnije Aktivne garde.

 

Spomenimo se i 17 poginulih branitelja u vojnoj akciji "Širinci 92", (8 poginulih pripadnika iz 121 brigade Nova Gradiška i iz ostalih postrojbi) koja je bila dio vojne operacije "Orkan" kojom je od listopada 1991. do početka 1992. oslobođen dio okupiranog teritorija zapadne Slavonije u kojoj je i 108. brigada ZNG RH sudjelovala i dala veliki doprinos. 

 

izvor, foto:  novagra.hr