Naslovna / Vijesti / Objavljen je konačni prijedlog Nacrta izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, i ide u hitnu proceduru!

HRVATSKA

Objavljen je konačni prijedlog Nacrta izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, i ide u hitnu proceduru!

Preporuke Stožera postat će zakonske obaveze

Objavljen je konačni prijedlog Nacrta izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, i ide u hitnu proceduru!
Nikolina Martinovic
  • 2021-11-26 14:48:00

S današnjim danom, na Vladinim stranicama osvanuo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, zajedno sa konačnim prijedlogom zakona.

 

Uz uvodno objašnjenje o Ustavnoj osnovi za donošenje zakona (Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. i člancima 59. i 70., a u vezi s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), potanko su pojašnjena i osnovna pitanja i posljedice koje je zakonom potrebno urediti, kao i sredstva potrebna za provedbu zakona.

 

Podsjetimo, članak 16. Ustava RH glasi:  "Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju."

 

Ovaj prijedlog Zakona uvršten je u hitnu proceduru izglasavanja u Saboru. Kako piše u prijedlogu, stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u najboljem je interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. To je ujedno i interes Republike Hrvatske jer se na taj način najbolje štiti njezin pravni poredak. Slijedom toga, smatra se da su ostvareni uvjeti postojanja osobito opravdanih razloga se predlaže stupanje na snagu ovoga zakona prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Zakonskom obavezom tako će postati da javnopravna tijela osiguraju provođenje mjera zaštite pučanstva, ali uvodi se i obaveza predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Osoba koja pokuša ući u javni prostor bez predočenja traženih isprava bit će prijavljena odgovornoj osobi i sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata.

 

Posljedično, proširuju se i ovlasti sanitarnih inspektora koji će moći narediti udaljavanje osoba koje su ušle u prostor bez predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti, a pravne osobe koje ne budu osigurali provođenje ove mjere bit će kažnjene novčanim iznosom od 30 000- 50 000 kuna.

 

U Glavi 1. ovog Nacrta ,dosadašnje preporuke Stožera postat će zakonske obaveze- ukoliko ih ministar naredi- a riječ je o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, osnivanju karantene, zabrani kretanja i putovanja, te ograničavanju ili zabrani prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda. Dakako, maska će i dalje biti obavezna, a potencijalne su i zabrane, odnosno ograničenja kao javnih, tako i privatnih okupljanja. Pod nadzorom Vlade, ove će odluke moći donositi i Stožer civilne zaštite.

 

Nadzore će i u ovom slučaju provoditi sanitarni inspektori koji su ovlašteni zabraniti kretanje i okupljanje, ali mogu i narediti izolaciju, liječenje, karantenu ili samoizolaciju, zabraniti rad na određenim mjestima, ali i narediti zdravstveni pregled, kao i cijepljenje za osobe koje su profesionalno izložene riziku.

 

Što se kazni tiče, za pravne osobe je riječ o iznosima od 50 000- 100 000 kuna, dok će se fizičke osobe kažnjavati iznosima od 5 000- 10 000 kuna.

 

Više možete pročitati na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreenentityId=19280&fbclid=IwAR1kr6Xg6DUlfzH8EleZ8GPo61DcV_

3SjMapBZaaoOaDdLtxFPlTPojwew4

foto: Wikipedia