U utorak,  14. rujna 2021. izvršena je svečana primopredaja kombi vozila za potrebe učenika Osnovne škole "Milan Amruš" u Slavonskom Brodu , za koje je Brodsko-posavska županija u ožujku ove godine potpisala Sporazum o sufinanciranju.  Primopredaja je  izvršena je s u nazočnosti župana dr.sc.Danijela Marušića i ravnateljice Nataše Čošić.

Ovim Sporazumom Brodsko-posavska županija obvezala se, spomenutu nabavku, sufinanirati do iznosa od 300.000 kuna, dok je danas predano vozilo ukupno koštalo 247.900 kuna.

Brodsko-posavska županija kontinuirano skrbi o potrebama učenika s teškoćama kako u školama kojima je ona osnivač, ali i OŠ "Milan Amruš"  kojoj je osnivač Grad Slavonski Brod, jer tu školu pohađaju i učenici iz cijele Brodsko-posavske županije. Valja istaknuti  da su u proračunu za 2021. godinu osigurana sredstva i za sufinanciranje  nove zgrade škole, a Brodsko-posavska županija i dalje će financijski i na druge načine pratiti i pomagati sve njene potrebe i aktivnosti.