Naslovna / Parlamentarni izbori / Načelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis: Zadovoljni smo učinjenim, idemo dalje s novim projektima

ŽUPANIJA

Načelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis: Zadovoljni smo učinjenim, idemo dalje s novim projektima

Šest mjeseci nakon što je preuzeo dužnost općinskog načelnika, Nikola Denis osvrnuo se na sve učinjeno u proteklom razdoblju te progovorio o planovima za sljedeće radoblje.

Načelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis: Zadovoljni smo učinjenim, idemo dalje s novim projektima
035portal
  • 2017-12-28 10:59:04

Kraj kalendarske godine prilika je za rezimiranje svega učinjenog u proteklom razdoblju, na prvih šest mjeseci mandata općinskog načelnika osvrnuo se načelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis, piše radiong.


– Na dužnost općinskog načelnika Općine Staro Petrovo Selo stupio sam u mjesecu lipnju 2017. godine. U osvrtu na tih prvih šest mjeseci mandata mogu izraziti zadovoljstvo učinjenim u navedenom razdoblju. Iako je razdoblje od šest mjeseci relativno kratko, pokrenuli smo i realizirali niz projekata značajnih za razvoj svih sfera života na području Općine Staro Petrovo Selo.


Ukratko ću se osvrnuti na najznačajnije počevši od Programa zapošljavanja žena-Zaželi koji smo prijavili na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava gdje smo u postupku evaluacije visoko ocijenjeni te nam je ponuđeno sklapanje ugovora s Ministarstvom za dodjelu bespovratnih sredstava u vrijednosti od 2.653.468,20 kuna.


Cilj projekta “Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici” je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja za teže zapošljive kategorije žena (nezaposlenih žena starijih od 50 godina života) i osigurati pomoć starim i nemoćnima kroz razvoj novih kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici na području Općine Staro Petrovo Selo.


Kroz projekt će se zaposliti 15 teže zapošljivih žena koje će pružiti uslugu pomoći za 90 starih i nemoćnih korisnika s područja Općine Staro Petrovo Selo kroz 24 mjeseca. Za potrebe obavljanja socijalne usluge pomoći u kući korisnice će se educirati za zanimanje njegovateljice.


U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prijavili smo projekt podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina-Centar za edukaciju nezaposlenih osoba – Staro Petrovo Selo vrijednosti bespovratnih sredstava od 969.582,94 kuna te smo uspješno prošli prvu fazu u postupku evaluacije i očekujemo konačnu realizaciju. Cilj navedenog projekta je smanjenje nezaposlenosti i socijalne isključenosti marginalizranih skupina na području Općine Staro Petrovo Selo te edukacija 30 dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Općine Staro Petrovo Selo za uspješno uključivanje na tržište rada, te im učiniti dostupnom uslugu informiranja o mogućnostima zaposlenja u svrhu jačanja socijalne uključenosti kroz razdoblje provedbe projekta od 18 mjeseci.


Sufinanciranje udžbenika za sve učenike osnovnih škola


U proračunu Općine Staro Petrovo Selo osigurali smo se sredstva za sufinanciranje udžbenika za sve učenike osnovnih škola koji su upisani u redovni program osnovnih škola na području Općine Staro Petrovo Selo te isto realizirali u mjesecu kolovozu kao pomoć roditeljima u školovanju djece s ciljem sprječavanja odseljavanja mladih obitelji s područja Općine Staro Petrovo Selo.


Stipendiranje studenata, financiranje udruga, projekti komunalne infrastrukture


U Proračunu Općine Staro Petrovo Selo za 2018. godinu osigurana su sredstva za stipendije studentima, sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sredstva za naknade uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Općine kao nagrada za ostvarene uspjehe na županijskim i državnim natjecanjima te sredstva za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište i na području Općine Staro Petrovo Selo kao pomoć roditeljima u prvim danima skrbi za dijete u cilju poticanja pronatalitetne politike na području Općine. U Proračunu Općine Staro Petrovo Selo za 2018. godinu osigurana su sredstva za financiranje projekata udruga sa područja Općine, sredstva za potrebe vjerskih zajednica, vatrogastva i civilne zaštite, programa predškolskog odgoja i male škole te za financiranje organizacije niza kulturnih i tradicijskih manifestacija.


Osim navedenog, aplicirali smo i projekte izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pješačko-biciklističke infrastrukture u naseljima Godinjak i Staro Petrovo Selo u vrijednosti od 351.500,00 kuna i izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području naselja Štivica u vrijednosti od 118.000,00 kuna kroz program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koji su nam odobreni te se očekuje provedba istih.


U 2018. godini u suradnji s Hrvatskim vodama na području Općine Staro Petrovo Selo planiramo urediti odvodne kanale sjeverno od naselja Tisovac, Godinjak i Staro Petrovo Selo čime bi se spriječile poplave koje uzrokuju značajne štete u navedenim naseljima.


Završena je izgradnja projekta biopročistača i sustava odvodnje te je izdana uporabna dozvola za I fazu kanalizacije u Starom Petrovom Selu koja obuhvaća ulice K.D.Zvonimira, Frankoplansku, A. Šenoe te dijelove ulica Matije Gupca i Braće Radića čime je otvorena mogućnost građanima na priključivanje na sustav odvodnje.


Pri kraju je i projekt Izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture – aglomeracija Okučani i Staro Petrovo Selo čiji završetak se očekuje do kraja godine.


Prijavljen je i projekt „Rekonstrukcija društvenog i vatrogasnog doma u naselju Laze“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u vrijednosti od 1.658.625,00 kuna.


U postupku smo izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Staro Petrovo Selo za što su nam odobrena sredstva odobrena Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 50% troškova.


U 2018. godini planiramo rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste u ulici Andrije Hebranga i Frankopanske ulice u naselju Staro Petrovo Selo, izgradnju i uređenje šetnice s popratnim sadržajima uz Hrvatski pučki dom u naselju Staro Petrovo Selo, staze na mjesnim grobljima u Starom Petrovom Selu i Vrbovi, izgradnju dječjeg igrališta u naselju Staro Petrovo Selo te postavljanje pješačkih semafora s integriranim radarskim sustavom za detekciju prekoračenja brzine u naseljima Godinjak i Staro Petrovo Selo.


U 2017. godini proveli smo projekt energetskog pregleda javne rasvjete, a u 2018. godini planiramo znatna ulaganja u modernizaciju javne rasvjete počevši od izradu projektne dokumentacije za područje cijele Općine, a zatim samu izgradnju sustava, postavljanje novih uređaja i rasvjetnih tijela javne rasvjete u naseljima Tisovac, Godinjak, Staro Petrovo Selo, Vrbova. Jedan od najznačajnijih projekata koji se planira u 2018. godini, a za koji su osigurana značajna sredstva u Proračunu, je svakako Program poticanja obrtništva, poduzetništva, poljoprivrede i seoskog turizma na području Općine Staro Petrovo Selo. Svrha i cilj ovog Programa je poticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, poticanja i započinjanja poslovanja, smanjenja broja nezaposlenih, podizanje kvalitete u proizvodnji, povećanje konkurentnosti te realizacije projekata razvoja poduzetništva, obrtništva, poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma na području Općine – kaže Nikola Denis.


Foto: novagra