Naslovna / Informacije i vijesti / Mala crkva traži povrat čak 88 456 m2?! Evo što to znači za vlasnike nekretnina i nove gradske projekte

GRAD SLAVONSKI BROD

Mala crkva traži povrat čak 88 456 m2?! Evo što to znači za vlasnike nekretnina i nove gradske projekte

Mala crkva traži povrat čak 88 456 m2?! Evo što to znači za vlasnike nekretnina i nove gradske projekte
Portal035
  • 2023-03-28 12:50:00

Zemljišna površina u vezi koje se vodi postupak povrata imovine Župi Gospe Brze Pomoći iznosi približno 88 456 m2 i obuhvaća preko četrdeset čestica, saznao je jučer 035 portal prilikom razgovora sa pravnim zastupnikom, zagrebačkim odvjetnikom Markom Andrijanićem koji je pristao podijeliti s nama više detalja oko ovog slučaja koji je uvelike zainteresirao slavonskobrodsku, ali i širu javnost.

 

- Prije svega moram istaknuti da je predmetnim člankom iznesen niz netočnih podataka kojima u najvećoj mjeri kleveće župnika Anđelka Cindorija. Netočno je da navedeni župnik blokirao pola grada ili da je htio zagorčati život svojim sugrađanima. Ovdje se radi o postupku povrata oduzete imovine kojeg vodi Župa Gospe Brze Pomoći, kao pravna osoba, a ne njezin župnik. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom brodu broj Z-17210/2022 od 28.12.2022., kojeg ste u cijelosti objavili, određena je zabilježba spora na nekretninama koje su obuhvaćene postupkom naknade. To je redovita procedura koju je dopustio nadležni sud. Time se samo čini vidljivim da se vodi postupak čiji ishod u ovom trenutku nije moguće u cijelosti anticipirati. Činjenica da se postupak vodi i u vezi nekretnina koje su u međuvremenu vjerojatno stekle treće osoba ne isključuje pravo na zabilježbu spora.

 

Međutim, imajući u vidu posljedice koje su nastala zbog zakonite zabilježbe spora (osobito objava klevetničkog teksta protiv župnika) te očito nerazumijevanja učinka zabilježba spora, Župa Gospe Brze Pomoći je donijela odluku da će se od nadležnog tijela koji vodi postupak žurno zatražiti procjena o tome koje čestice mogu biti vraćena u naravni, a koje ne. Za sve one za koje se utvrdi da naturalni povrat neće biti moguć odmah će se zatražiti od suda brisanje zabilježbe spora. - pojašnjava odvjetnik Marko Andrijanić.

 

A što se same zemlje tiče, čestice koje su župi oduzete za vrijeme komunističke vladavine danas više ne postoje pod brojem, oblikom i površinom kojeg su bile u vrijeme oduzimanja jer su do danas višestruko cijepane na brojne druge čestice. Potpuna identifikacija oduzetih čestica je dodatno otežana jer su iste oduzete prije nove izmjene za grad Slavonski Brod (1958-1968.) i komasacije, a o čemu se trenutno vodi postupak pred nadležnim županijskim odjelom i to kontinuirano od,sada već davne, 1997.-e godine.

 

- Dugotrajnost postupanja u predmetima povrata/naknade za oduzetu imovinu prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine je veliki i sveprisutni problem, a uzrok tome leži u iznimnoj složenosti tih predmeta, pojašnjava odvjetnik Marko Andrijanić.

 

- Župnik Cindori je dolaskom u Župu Gospe Brze Pomoći 2021. godine „naslijedio“ ovaj predmet te pristupio žurnom rješavanju. Upravo je upis zabilježbe spora i postupka jedan od redovnih koraka u tim postupcima.

 

Kakve posljedice povlače ovakve zabilježbe na nekretninama, odnosno otežavaju li daljnji promet istima? Hoće li trenutni vlasnici biti istjerani iz svojih domova?

 

Prema Zakonu o zemljišnim knjigama, zabilježba spora je upis kojim se čini vidljivim da se glede određenog knjižnog prava pred sudom ili drugim tijelom vodi postupak čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu knjižnog prava, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava. Učinak zabilježbe spora je da odluka koja bude donesena djeluje i protiv onih osoba koje su stekle knjižna prava nakon što je prijedlog za zabilježbu spora već stigao zemljišnoknjižnom sudu. Dakle, ovom zabilježbom se štiti odnosno osigurava osoba o čijem knjižnom pravu se odlučuje, u ovom slučaju Župa kao ovlaštenik prava na naknadu.

 

Zabilježba spora ne sprječava vlasnike da svojim nekretninama i dalje raspolažu. Nema govora o tome da bi ijedan vlasnik koji je zakonito stekao nekretninu ostao bez prava vlasništva, ali o tome je potrebno odlučiti u postupku. Naime, prema članku 52. Zakona o naknadi, prijašnjem vlasniku (ovdje Župi Gospe Brze Pomoći) ne vraća se imovina u vlasništvo i posjed na kojoj su na temelju valjanoga pravnoga osnova treće osobe stekle pravo. Drugim riječima, sve čestice koje su u međuvremenu fizičke i pravne osobe stekle valjanim poslom ne mogu biti vraćene Župi. U takvom slučaju tzv. naturalni povrat nije moguć, pa se za tu imovinu daje odgovarajuća zamjena, a ako to nije moguće isplatit će se primjerena novčana naknada.

Dakle, u ovakvim slučajevima je isključen rizik za sve vlasnike koji su valjano stekli svoje pravo vlasništvo ali o tome mora donijeti odluku nadležno tijelo.

Svi oni koji su valjanim pravnim poslom stekli svoje nekretnine ne mogu izgubiti pravo vlasništva bez obzira što su njihove nekretnine dio imovine koje je oduzeta Župi Gospe Brze Pomoći. Samim time nema govora o bilo kakvom obeštećenju prema zakonitim vlasnicima. Jedno pravo isključuje drugo.

 

Znači li ovaj postupak da će Crkva blokirati pojedine gradske projekte koji su u planu, kao što je npr. Sveučilište Slavonski Brod, Sveučilišni kampus itd.?

 

Zabilježba spora nema učinak blokiranja vlasništva pa tako niti bilo kojeg projekta. Ukoliko bi se utvrdilo da je ijedan projekt na bilo koji način ugrožen zbog zabilježbe spora, Župa Gospe Brze Pomoći će zatražite unaprijed očitovanje nadležnog tijela o mogućem obliku naknade te će se u slučaju da se utvrdi da naturalni povrat nije moguć, podnijeti zahtjev Općinskom sudu u Slavonskom Brodu radi brisanja zabilježbe spora s konkretne čestice. Isto će se učiniti i za sve druge čestice za koje to bude opravdano. Zabilježba spora je provedena na svim česticama koje su obuhvaćene potvrdom nadležnog tijela da se u vezi istih vodi postupak povrata.

 

 

Kada se očekuje Rješenje o naknadi u ovom slučaju?

 

 

- Očekujem da bi do kraja ove godine moglo biti doneseno prvostupanjsko rješenje. Ono što otežava postupak je okolnost da je potrebno provesti očevid i utvrditi status svake pojedine čestice kako bi se odlučilo o obliku naknade. Naravno, protiv prvostupanjskog rješenja je moguće izjaviti žalbu. Predložit ćemo da se na prvu sljedeću raspravu pozovu i sve osobe čije nekretnine su obuhvaćene postupkom, a na kojima je zabilježen spor kako bi se što prije raspravilo i pitanje mogućnosti naturalnog povrata.- zaključuje odvjetnik Marko Andrijanić.

 

Obzirom na impresivne kvadrature zemljišnih površina na koje Župa Brze Pomoći polaže pravo, ostaje nam još vidjeti vode li i ostale župe sa područja našeg dekanata slične sporove i o kojim i kolikim se se konkretno zemljišnim površinama radi.