Naslovna / Parlamentarni izbori / Grad najavio nove projekte: Botanički vrt, hotel u Tvrđavi, obnova dvorane "Sokol"...

GRAD SLAVONSKI BROD

Grad najavio nove projekte: Botanički vrt, hotel u Tvrđavi, obnova dvorane "Sokol"...

Grad najavio nove projekte: Botanički vrt, hotel u Tvrđavi, obnova dvorane "Sokol"...
Portal035
  • 2023-03-28 17:00:00

U novom financijskom razdoblju Europske unije 2021.-2027. planira se korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada, uključujući i Slavonski Brod. Gradovi su, kao središta urbanih područja/aglomeracija, nositelji niza radnji i aktivnosti čija provedba predstavlja preduvjet za korištenje ITU bespovratnih sredstava. U skladu s tim i Grad Slavonski Brod uspostavio je Urbano područje Slavonski Brod u čijem je sastavu, osim Grada, i jedanaest okolnih općina. Nakon toga započeo je proces izrade Strategije razvoja urbanog područja Slavonski Brod čije se donošenje od strane predstavničkih tijela svih jedinica lokane samouprave u Urbanom području očekuje u drugoj polovici ove godine. U cjelokupan proces izrade Strategije uključeni su predstavnici svih članica Urbanog područja te predstavnici širokog kruga dionika s ovog područja (županija, razvojna agencija, regionalni koordinator, obrazovne institucije, ustanove, udruge, itd.) koji su kroz svoj doprinos u izradi Strategije definirali smjer razvoja Urbanog područja za ovo financijsko razdoblje. Izrađeni nacrt Strategije i Akcijskog plana Strategije trenutno su predmet evaluacije od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je ujedno i Upravljačko tijelo za ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj. Za razinu cijelog Urbanog područja unutar Strategije identificirano je više od devedeset projekata koji su potencijalno prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima ITU mehanizma. S obzirom da je za ovo Urbano područje u novom financijskom razdoblju predviđeno tek 33 milijuna eura ITU bespovratnih sredstava, a planirani projekti višestruko premašuju taj iznos, do formiranja konačne liste projekata koji će se sufinancirati navedenim sredstvima potrebno je provesti više razina selekcije u kojima će sudjelovati nadležno ministarstvo, sektorski nadležna tijela, jedinice lokalne samouprave iz Urbanog područja, UO za ITU Grada Slavonskog Broda te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). ITU projekti Urbanog područja koji su uvršteni u Akcijski plan Strategije redom su poduzetnička, višenamjenska (turistička, društvena, sportsko-rekreacijska) i zelena infrastruktura, infrastruktura čistog i pametnog gradskog prometa te kulturna baština i brownfield područja. Grad Slavonski Brod je za ITU sufinanciranje predložio veći broj projekata koji, između ostalog, obuhvaćaju nastavak obnove Tvrđave i izgradnju Botaničkog vrta i hotela u Tvrđavi, projekt izgradnje centra kreativnih industrija i akcelerator, projekte izgradnje/rekonstrukcije sportsko-rekreacijske infrastrukture kao što su sportsko-rekreacijski centar na Vijušu te sportska dvorana Sokol, ulaganja u obnovu i revitalizaciju kulturne baštine te projekte kojima se ulaže u turističku i biciklističku infrastrukturu. Planirani projekti predstavljaju svojevrsni nastavak ulaganja na ona koja su provedena u prošlom financijskom razdoblju 2014. – 2020. kada je uz pomoć ITU sredstava obnovljen i opremljen dio Tvrđave  te postavljena komunalna infrastruktura, izgrađen Poduzetnički inkubator na Bjelišu, izgrađene biciklističke staze na području grada te obnovljena i opremljena kuća obitelji Brlić.