Naslovna / Parlamentarni izbori / 4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora

OSTALO

4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora

U Osijeku

4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora
Portal035
  • 2021-09-18 16:00:00

4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti koji je organiziralo Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Osijek, 16.9.2021.Jučer je u Osijeku održan 4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti koji je organiziralo Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema. Naša Knjižnica sudjelovala je s dvije teme: Ostavština Vladimira Rema u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod i Zavičajni fond kao dio fonda zbirke Domovinskog rata Gradske knjižnice Slavonski Brod.

 Vladimir Rem, brodski pjesnik, organizator tribina, voditelj kazališta, urednik književnih edicija i priređivač antologija zadužio je naše društvo svojim svestranim cjeloživotnim književnim radom. Našoj Knjižnici ostavio je u naslijeđe svoju osobnu knjižnicu koja je smještena u Zavičajnu zbirku i kao legat čini njen sastavni dio. Ovim predavanjem željeli smo širu kulturnu sredinu upoznati s Removim životom i radom, a prije svega s legatom koji je svojim sastavom obuhvatio slavonsku, odnosno šokačku književnost. Vladimir Rem proučavao je šokačku povijest, tradiciju, baštinu i literaturu. Nastojao je rasvijetliti brojne dileme poput etno komponente kulturnog identiteta Šokaca te značajnih šokačkih autora i suvremenika. Legatom su u najvećem dijelu obuhvaćeni autori koji gravitiraju području od Slavonskog Broda preko Županje do Vinkovaca, ali i slavonskom prostoru do Đakovštine i Osijeka. Remova ostavština je sastavom raznovrsna, najvećim dijelom čini ga korpus slavonske književnosti pa je ova zbirka vrijedan izvor za proučavanje udjela slavonske u hrvatskoj književnosti i za usustavljivanje šokačke književnosti.

 Zavičajni fond kao dio fonda Zbirke Domovinskog rata Gradske knjižnice Slavonski BrodZbivanja tijekom Domovinskog rata kao dio događanja od nacionalnog značaja u suvremenoj hrvatskoj povijesti referilala su se i na Grad Slavonski Brod i njegovu gravitirajuću okolicu. Zbog svog vojno-steškog značaja (grad na raskrižju putova i civilizacija), iako izvan prve ratne crte, Grad Brod pretrpio je ogromna razaranja uz velike vojne i civilne žrtve, posebno dječje.Upravo rečeno bilo je i povod formiranja Zbirke Domovinskog rata u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod (2013.), o čemu govori prvi dio rada. Zbirka je svojevrstan odgovor na slavonskobrodsku ratnu povijest, prinos kulturi sjećanja, borba protiv memoricida ali i potreba za društveno povijesnim pamćenjem. Prijepori, dvojbe, izazovi u formiranju Zbirke, njeni ciljevi i način formiranja dani su kao uvodnik za drugi dio rada koji prati udio zavičajnog forda unutar fonda Zbirke. Budući da je i Slavonski Brod svojim kulturnim pozorom brzo reagirao na brodsku ratnu stvarnost, prostor i događanja postali su izvorište za ratne tekstove, tekstove o ratu, nastale zbog rata a mimo njega te studije o ovom korpusu.Izravnim uvidom u fond ZDR i kvantitativnom analizom fonda utvrđen je udio i vrsta zastupljenosti lokalnih, zavičajnih autora i fenomena, odnosno građa koja prati ratna i poratna zbivanja na području Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja analizirana je prema: udjelu zavičajnog fonda unutar fonda ZDR, vrsti zastupljenog autorstva, zastupljenosti žanrova, udjelu autora branitelja, vrsti izdavaštva te intenzitetu izdavaštva kroz tri desetljeća.Radom se pokazala (uz utvrđene manjkavosti) vrijednost formirane Zbirke i njezina opravdanost s naglaskom na njezinom zavičajnom dijelu, slavonskom, odnosno slavonskobrodskom ratnom pismu. Predmetna Zbirka kroz publicirani rad može dobiti i jakog javnog zagovarača knjižničnih usluga određenih mogućnošću istraživanja i valoriziranja ratnih događanja i njegovih posljedica na lokalnu zajednicu kroz jedinstveni pristup ukupno publiciranoj knjižničnoj građi unutar prostora Zbirke u Knjižnici.Zvjezdana Saje, mag. bibl.mr. sc. Darija Mataić Agičić, viša knjižničarka