Naslovna / Parlamentarni izbori / Čak 120 milijuna eura za energetsku obnovu domova: Evo koji su kriteriji

SAVJETI I TRIKOVI

Čak 120 milijuna eura za energetsku obnovu domova: Evo koji su kriteriji

Čak 120 milijuna eura za energetsku obnovu domova: Evo koji su kriteriji
Portal035
  • 2024-01-13 18:00:14

Pozivaju se svi sugrađani koji žele svom domu pokloniti energetsku obnovu kroz fasadu, stolariju, krov, fotonapone i slično da se prijave na fond za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prema navodima fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura, što je do sada najveći iznos koji je država izdvojila za ove projekte. Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je dobiti 80% prihvatljivih troškova investicije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60%-tno sufinanciranje. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120,00 eura po prijavi. Aktivnosti koje se sufinanciraju su:  A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energijeA2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

A3 – ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije

A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju

Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu. Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva. SVE DETALJNE UPUTE I KRITERIJE ZA SUFINANCIRANJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI: https://www.fzoeu.hr/hr/objavljeni-uvjeti-za-sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-u-2024-godini-9647/9647