Naslovna / Vijesti / Lucija Brnić: nova ravnateljica Gimnazije „Matija Mesić“ o poziciji, planovima i utiscima na virtualnu nastavu

PRIčE

Lucija Brnić: nova ravnateljica Gimnazije „Matija Mesić“ o poziciji, planovima i utiscima na virtualnu nastavu

Obrazovanje

Lucija Brnić: nova ravnateljica Gimnazije „Matija Mesić“ o poziciji, planovima i utiscima na virtualnu nastavu
Nikolina Vidakovic
  • 2021-11-25 20:00:13

 

Lucija Brnić novoizabrana je ravnateljica Gimnazije „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu. Na mjesto ravnateljice je došla nakon što je posljednjih šest godina radila kao stručna suradnica pedagoginja u istoj ustanovi, a prije toga u osnovnoj školi.

 

Smatra da će joj bogato radno iskustvo, stečena znanja i vještine biti korisne i pomoći u obavljanju zahtjevnog i odgovornog posla ravnateljice. Kaže kako je 30 godina radila na mjestu stručnog suradnika pedagoga, odnosno blisko je surađivala s ravnateljima pa joj je poznato koliko je taj posao zahtjevan i odgovoran.

 

Inicijalnim obrazovanjem za pedagoga, najšire profiliranog stručnjaka za odgoj i obrazovanje, i neprestanim stručnim usavršavanjem i napredovanjem u struci do razine izvrsnog savjetnika, stekla sam upravo znanja i vještine potrebne ravnatelju kao pedagoškom voditelju škole.

Neki od njezinih ključnih interesa, ciljeva te planova za rad i napredak škole odnose se na poboljšanje ugleda škole uz promociju u javnosti i povećanje interesa učenika za upis u Gimnaziju, izgradnju ugodnog i poticajnog školskog ozračja – škole kao mjesta gdje se „svi dobro osjećaju i imaju jednake prilike za učenje i napredovanje“ te bolje povezivanje s lokalnom zajednicom i razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima. Pozicioniranje Gimnazije kao regionalno prepoznatljivog centra za izvrsnost i kreativnost kapitalni je strateški cilj nove ravnateljice, a osloboditi najveći potencijal Škole: inovativnost i kreativnost učenika i nastavnika je, po njezinom mišljenju, siguran put prema tome cilju.

 

Niti jedan od postavljenih strateških ciljeva ne može se ostvariti odmah, brzo i lako. Svaka je promjena proces koji zahtjeva strpljenje, trud, upornost i sinergiju svih uključenih.

Učenici lakše, brže i bolje uče ono što ih zanima i što im treba u životu, ističe ravnateljica Brnić. Kako bi im olakšala učenje namjerava diferencirati programe specijaliziranih smjerova pojačavanjem predmeta važnih za smjer.

Pojačat će se nastava stranih jezika u jezičnoj, a matematike u matematičkoj gimnaziji. Učenicima opće gimnazije je potrebno osigurati bolju i kvalitetniju izbornost, ponuditi atraktivne i korisne izborne predmete poput Građanskog odgoja, Kritičkog mišljenja, Komunikacije, Zdravlja, Bioetike, Financijske pismenosti i sličnog.

U skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama o učenju, posljednjih desetak godina mijenja se pristup učenju i poučavanju u školi. Mijenjaju se strategije, mijenjaju se uloge učenika i nastavnika u nastavnom procesu i dijeli odgovornost za napredovanje u učenju. U ovom području se vide značajni pomaci, ali još uvijek ima prostora za unaprjeđivanje, uočava ravnateljica.

Predavačka nastava uzmiče pred nastavom u kojoj učenik aktivno sudjeluje, istražuje, kreira, stvara i preuzima odgovornost za svoje učenje. Većina nastavnika uspješno odgovara suvremenim izazovima, prilagođava svoj pristup poučavanju i spremno reagira na promjene.

Iako se Gimnazija brzo i dobro snašla u virtualnoj nastavi, ravnateljica Brnić smatra kako ipak postoji zajednička zabrinutost kod učenika, nastavnika i roditelja zbog mogućih dugoročnih posljedica online nastave na spremnost učenika za nastavak obrazovanja i na život mladih uopće.

 

Pokazalo se da su gotovo svi učenici poboljšali uspjeh, a ostala je bojazan da iza dobrih ocjena ne stoji odgovarajuća razina usvojenosti znanja, vještina i sposobnosti. Isto tako, znamo da brojne ishode učenja nije niti bilo moguće provjeriti digitalnim alatima. Ipak, ne treba zaboraviti da radimo u izrazito izazovnom vremenu, uvjetima globalne krize i da je eventualne propuste moguće nadoknaditi. Zdrav, motiviran, odgovoran i samostalan učenik će uložiti dodatni trud i nadoknaditi propušteno. Sada je važno brinuti za zdravlje svih, kako tjelesno tako i psihičko, pružiti pomoć i biti podrška jedni drugima.

 

Prakse i modela učenja drugih europskih zemalja nije potrebno preslikavati na Gimnaziju „Matija Mesić“, napominje ravnateljica.

 

Imamo prepoznatljiv sustav odgoja i obrazovanja koji treba reformirati, imamo pozitivnu odgojno-obrazovnu tradiciju koju treba poštivati, viziju kojoj treba težiti. Podržavam međusobno povezivanje, suradnju i razmjenu znanja, iskustava i primjera dobre prakse. U tom ću smislu poticati uključivanje škole u EU projekte koji će omogućiti mobilnosti učenika i nastavnika, doprinosit ću osobnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i škole kao zajednice.

 

Na kraju razgovora, nakon „ispitivanja“ o planovima za rad i napredak, stavovima o virtualnoj nastavi i učenju, ravnateljicu smo pitali što joj je bila motivacija za preuzimanje uloge ravnateljice i čime se vodi u svom radu:

 

Stručne kompetencije, profesionalna zrelost, životno i bogato radno iskustvo, veliki entuzijazam i volja s jedne, a s druge strane dobro poznavanje sustava odgoja i obrazovanja, dobro poznavanje specifičnosti i potreba same Škole, svih prednosti, nedostataka ali i neiskorištenih njezinih potencijala, dali su mi hrabrosti prihvatiti izazov i preuzeti odgovornost za vođenje ustanove kao što je Gimnazija.

 

Vodeći su joj pokretači, kaže, životni optimizam, oduševljenje poslom i ljubav.