Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj LC42054 Trnava-Šagovina Cernička.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 19.07.2021., zbog vremenskih nepogoda, sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.
Obilazni pravac je županijskim cestama ŽC4141 i ŽC4139 ( Nova Gradiška- Giletinci- Šagovina Cernička ).