U ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine, započinje peti tjedan proljetne deratizacije.

Proljetna deratizacija obuhvaća:

deratizaciju kanalizacijskog sustava,
deratizaciju obala vodotokova,
deratizaciju javnih zelenih površina,
deratizaciju obiteljskih kuća, stambenih zgrada i objekata u vlasništvu Grada.
Raspored za sljedeći tjedan (od 19. do 23. travnja 2021. godine) možete vidjeti u danom prilogu.

Raspored, pdf.