Naslovna / Vijesti / Kazne za parkiranje u inozemstvu: Hoćete li ih morati platiti?!

SAVJETI I TRIKOVI

Kazne za parkiranje u inozemstvu: Hoćete li ih morati platiti?!

Dovoljno je da postoji nalog za plaćanje i ne, ne mora ga izdati sud. Može to doista biti neko lokalno tijelo, ali nadležno

Kazne za parkiranje u inozemstvu: Hoćete li ih morati platiti?!
Ivica Jankovic
  • 2020-11-07 17:36:13

Neko drveće je vazda zeleno a neka pitanja i dvojbe su vazda aktualne! Kazna za parkiranje u drugoj zemlji! Platiti ili ne platiti? Stalno se nižu upiti što s kaznama za pogrešno, nedozvoljeno parkiranje u drugoj zemlji ili što kad kazna stigne jer se nisu poštivali tamo neki njihovi propisi i regule, koji se parkiranja tiču i obveza za plaćanjem istog. Osobito „živac diže“ činjenica kad takvu novčanu kaznu potpiše ne sud druge zemlje, nego tamo neko njihovo lokalno tijelo, lokalna služba kojoj pravilno ni sam naziv pročitati niti izgovoriti niste u stanju iz prve, piše HAK revija.

Kakva su iskustva? Znate li nekoga koga je kazna za parkiranje tamo neke inozemne službe, a ne suda doista stigla i u ovoj zemlji? To su česti upiti. Sudovi i to naši sudovi prepoznaju te i takve slučajeve. Ne samo da uredno priznaju strane odluke već određuju i izvršenje novčanih kazni, pazite u kunama! Hrvatska kuna, da, da u našoj valuti! Te stvarčice regulirane su Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije: Neka vas ne zabrinjava činjenica što vama osobno kazna za pogrešno parkiranje nikako ne „zvoni“ kao kaznena stvar i što vam se čini da je taj zakon rezerviran za ozbiljne grijehe. Tim zakonom se uređuje pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela s nadležnim pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije koja se odnosi na određene naloge, odluke, presude. Posebno si je zakonodavac dao truda u pogledu kažnjivih djela koja se tiču propisa o cestovnom prometu! Izrijekom se naime navodi kako će nadležni sud priznati odluku o novčanoj kazni bez provjere dvostruke kažnjivosti i za kršenje propisa o cestovnom prometu, uključujući pravila o broju sati vožnje i vremenu počinka te propisa o opasnim tvarima!

Ako vas zanima kako to naš sud priznaje strane odluke, valja uzeti u obzir kako je primjerice Općinski sud u Makarskoj svojom presudom od 10. veljače 2020., broj: 17. Pp Ikp-eu-4/2019, u toč. I. priznao pravomoćnu odluku Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, Jesenice Republika Slovenija broj PLN 22300217 od 26. lipnja 2015. pravomoćna 21.6.2017. kojom je zbog djela iz članka 3. točka 1. stavka 10. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora, osuđenik D. A. kažnjen novčanom kaznom od 80 eura., dok je točkom II. određeno izvršenje novčane kazne u iznosu od 592,00 kune. Vidite kako se to fino dade preračunati u kune! U tren oka to učini naš sud! Na izvršenje novčane kazne primjenjuju se naime, odredbe koje vrijede za izvršenje novčanih kazni izrečenih prema domaćem pravu. Kako se došlo do tog iznosa od 592,00 kuna, pa to je je protuvrijednost od 80 eura prema srednjem, tečaju Hrvatske narodne banke na dan pravomoćnosti odluke, odnosno na dan  21. lipnja 2017. koji je iznosio 7.403395 kuna za 1  Euro.

Dovoljno je da postoji nalog za plaćanje i ne, ne mora ga izdati sud kao što vidite. Može to doista biti neko lokalno tijelo, ali nadležno! Naime, u navedenom predmetu osuđeniku je u Republici Sloveniji nalog za plaćanje izdao Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, Jesenice broj PLN 22300217 od 26. lipnja 2015. zbog djela iz članka 3. točka 1. stavka 10. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora. Zatim je nalog za plaćanje postao je pravomoćan. Budući je taj nalog za plaćanje postao pravomoćan, na zahtjev države izdavateljice štop će reći Republike Slovenije, prvostupanjski sud je donio navedenu presudu od 10. veljače 2020. jer u predmetima priznavanja i izvršavanja strane odluke o novčanoj kazni, sud može donijeti presudu ili rješenje, a ne može donijeti nalog za plaćanje. Samo da se zna, ta presuda Općinskog suda u Makarskoj potvrđena je i presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske IR-eu-13/2020 od 10. 3. 2020. Nema greške! Znači viđeno je u praksi.