Savršeno!

Foto: Borislav Antolović, instruktor jedriličarstva