Naslovna / Informacije i vijesti / Nadoknada nastave i matura u isto vrijeme bit će problem

DOGAđANJA

Nadoknada nastave i matura u isto vrijeme bit će problem

Nadoknada nastave i matura u isto vrijeme bit će problem
035portal
  • 2019-12-12 13:08:41

Mnogo je otvorenih pitanja nakon što je protekloga tjedna okončan 36-dnevni štrajk prosvjetara, a jedno od najvažnijih tiče se vremenika državne mature koji će, kako je izgledno, morati biti korigiran. Naime, s obzirom na činjenicu da je pred školama organizacija nadoknade nastave, koja je glavni cilj ravnatelja i nastavnika u cijeloj Hrvatskoj, izvjesno je da će datumi provođenja nekih ispita doživjeti promjene, piše Glas Slavonije

Nužne izmjene

Prema naputku koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja na čelu s ministricom Blaženkom Divjak uputilo svim ravnateljima i nadležnim upravnim odjelima u županijama, škole su dužne dostaviti prijedlog izmjena županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove obrazovanja koji će potom ujedinjeni zahtjev poslati Ministarstvu najkasnije do 16. prosinca. Potom se prikupljeni podaci šalju u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji donosi prijedlog novog vremenika i izmjena održavanja ispita državne mature. "Dok ne dobijemo točne podatke i informacije od Ministarstva o provođenju nadoknada, mi ne možemo dati prijedlog izmjena provedbe ispita državne mature. Trenutačno imamo neke prijedloge, ali konačna odluka slijedi nakon 16. prosinca, uz napomenu da nam je svakako u interesu da to bude što je ranije moguće, jer je već počela prijava maturanata u sustav, pa bi i oni trebali što prije znati kada će se održati koji ispit. Svi se moramo organizirati, a i naša je želja pronaći eventualne zamjenske termine nekih ispita", poručili su iz odjela za odnose s javnošću u NCVVO-u.

Prema sadašnjem vremeniku, provedba državne mature planirana je od 1. do 29. lipnja 2020. godine, međutim, pristupnici bi na ispite mogli i ranije, dakle u svibnju, kada će, kako sada stvari stoje, za mnoge još trajati nastava. Ona je za učenike završnih razreda trebala trajati do 22. svibnja 2020. godine, ali zbog nadoknada može i do 29. svibnja. Kako će neke škole s radom ove nastavne godine završiti kasnije od planiranoga 17. lipnja, a moguće i do 26. lipnja, jasno je da će se velika većina ispita državne mature održati za vrijeme nastave. Otegotna je to okolnost kad se u obzir uzme da čak dva velika ispita, hrvatski i engleski jezik, ulaze u vrijeme ostavljeno za nadoknade. Neke od mogućih izmjena datuma vjerojatno bi se u tom slučaju ticale onih ispita koje su maturanti odslušali ranijih godina, poput logike, socijologije, latinskog jezika, ili glazbene kulture, a koje inače prijavljuje manji broj pristupnika. Ne treba zaboraviti da je za organizaciju velikih i obveznih ispita (hrvatski, engleski i matematika), osim prostornih kapaciteta potrebno organizirati i veći broj nastavnika koji u tom slučaju ne bi mogao odrađivati nastavu, odnosno nadoknade.

Izvanredne situacije

Ministarstvo je krajem prošloga tjedna u javno savjetovanje uputilo i izmjenu Pravilnika o polaganju državne mature kojom bi se omogućila manja reorganizacija kalendara polaganja ispita državne mature na način da se omogući pisanje pojedinih ispita, ili dijelova ispita, i prije završetka nastavne godine. Ovom bi izmjenom ministar u izvanrednim situacijama mogao donijeti odluku o izmjenama vremenika, a u javno vidljivim komentarima brojni prijedlozi idu u smjeru pojašnjavanja izvanrednih situacija i njihovog preciziranja, kao i na poteškoće oko organizacije provedbe ispita za vrijeme nastave. "Smatram da je polaganje ispita državne mature prije završetka nastavne godine kontraproduktivno te utječe na slabiji uspjeh učenika na ispitima državne mature. Loša povratna informacija s ljetnih rokova provedenih ispita državne mature to je i dokazala, pa je tako i princip polaganja ispita u svibnju, tj. vrijeme trajanja nastavne godine za maturante i napušten, odnosno pomaknut na lipanj. Isto tako, nastavnici koji su dužni dežurati na ispitima državne mature ne mogu istovremeno održavati i nastavu", navodi se u jednom komentaru. Sličnog je mišljenja, bar kada je riječ o organizacijskom djelu i ravnatelj III. gimnazije u Osijeku Dražen Jakopović, koji ističe da nije lako osigurati i dovoljan prostor i dovoljno nastavnika za provedbu ispita, posebice kada su predviđeni u terminu nadoknade nastave. "Treba nam desetak učionica za ispite poput hrvatskog i engleskog, ali i 25 do 30 nastavnika koji će brinuti o pravilnom provođenju ispita, uz napomenu da neki od njih rade i predaju na više škola, pa je oraganizacija time još zahtjevnija", zaključio je Jakopović.


Izvor Glas Slavonije
Autor Ema Nenadić