Naslovna / Parlamentarni izbori / MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu

ŠKOLA

MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu

Raspisana su tri natječaja za prijam u kadetsku službu na Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu

MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu
Ivica Jankovic
  • 2021-02-27 07:42:00

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 26. veljače 2021. godine javne natječaje za prijam u kadetsku službu na:SVEUČILIŠTE U ZAGREBUPreddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva – do 70 kandidata/kinjaPreddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 40 kandidata/kinjaSVEUČILIŠTE U SPLITUIntegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo – do 20 kandidata/kinja SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTIpreddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot – do 20 kadetaRok za podnošenje prijava za Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti (preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot) je 19. travnja 2021. godine, a za Sveučilište u Zagrebu (preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja) i Sveučilište u Splitu (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo) je 10. svibnja 2021. godine.Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.Pismene prijave trebaju sadržavati:zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitelapresliku osobne iskazniceuvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseciU slučaju prijave na više vojnih studijskih programa, kandidat/kinja šalje samo jednu prijavu u kojoj mora jasno navesti za koje se sve vojne studijske programe natječe.Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu navedeni su u svakom pojedinom natječaju:Javni natječaj za prijam u kadetsku službu: Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja,Javni natječaj za prijam u kadetsku službu: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo,Javni natječaj za prijam u kadetsku službu: Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilotKandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u navedenom roku, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.Upise na sveučilišni studij kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu odnosno Sveučilište u Splitu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (vojni.unizg.hrvojni.unist.hr) odnosno referade Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz natječaja, krajem kolovoza 2021. godine bit će pozvani na pripremni kamp.Informacije u vezi s natječajima nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefone referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (021/354-927 i 01/3786-666), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814), referadi Fakulteta prometnih znanosti (01/238-0202) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.