Naslovna / Vijesti / Još dva dana za prijedloge programa javnih potreba u kulturi!

OSTALO

Još dva dana za prijedloge programa javnih potreba u kulturi!

Grad Slavonski Brod

Još dva dana za prijedloge programa javnih potreba u kulturi!
Portal035
  • 2021-11-10 08:00:12

Grad Slavonski Brod objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu. Rok za podnošenje prijedloga Programa je 11. studenog 2021. godine, a prijedloge Programa, pripremljene u skladu sa sadržajem Poziva, potrebno je poslati na sljedeću adresu:

Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti s naznakom „PRIJEDLOZI ZA 2022. GODINU“, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod.

Ispunjeni obrazac prijave, osim poštom, OBAVEZNO treba poslati i na e-mail adresu kristijan.vukovic@slavonski-brod.hr. Nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu.

Sve informacije o prijavi i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na POVEZNICI. 

Obrazac_Javne potrebe u kulturi 2022.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2022.