U subotu 24. 7. 2021. godine, od 10 do 13 sati na Trgu I. B. Mažuranić, predstavit će svoje buduće aktivnosti novootvoreni Europe Direct Slavonski Brod, uz pomoć kojih će građani svakodnevno doživljavati Europsku uniju u svome gradu i županiji i izražavati svoje viđenje EU i njezine budućnosti. Loklane udruge, poduzetnici, mladi i razne institucije bit će upoznati s politikama i inicijativama o kojima se raspravlja u Bruxellesu i pozvani da se uljuče u njihovo oblikovanje.
U periodu od 2021. do 2025. Europe Direct Slavonski Brod djelovat će u skladu sa sloganom „Upoznaj, pitaj i raspravljaj“. Do kraja ove godine fokus će imati na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba. Ujedno, promovirat će i Konferenciju o budućnosti Europe - velikom paneuropskom demokratskom projektu, tijekom kojeg građanke i građani imaju priliku podijeliti svoje ideje i doprinijeti oblikovanju zajedničke europske budućnosti.
Ove subote, Europe Directa SB predstavit će europske zdravstvene politike – strateške planove i aktivnost koje poduzima Europska unija zbog očuvanja zdravlja europskih građana, s naglaskom na promociji dobroga mentalnog zdravlja i blagostanja, razumijevanju problema mentalnog zdravlja i duševnih/mentalnih poremećaja, borbi protiv stigme i diskriminacije očuvanja mentalnog zdravlja u vrijeme globalnih zdravstvenih kriza, kao što je Covid-19 pandemija.
Na infoštandu sudjelovat će učenici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti koji će predstavit svoj edukativni projekt, ostvaren u okviru UPSHIFTa, namjenjen informiranju građana, posebice mladih, koje vodi podizanju svjesnosti i boljem razumijevanju mentalnog zdravlja i njegove važnosti kao dijela općega zdravlja.
Na javnom događanju pridružit će se Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč.
Za građane ćemo pripremiti kviz, upitnik i brošure s osnovnim informacijama o mentalnim poremećajima i uputama gdje tražiti pomoć. Pripremit ćemo i društvene igre za djecu i mlade, s ciljem njihova senzibiliziranja na ovaj javnozdravstveni problem i destigmatizacije psihičkih oboljelih osoba.