Stožer CZ BPŽ  i dalje poziva sve zainteresirane punoljetne osobe sa područja naše županije, koje se do sada nisu cijepili protiv COVID-19 bolesti, da se odazovu na cijepljenje na punktovima prema slijedećem rasporedu.

•    ČETVRTAK - 01.07.2021-  OPĆINA VRBJE
1.    DRUŠTVENI DOM VRBJE  10:00 sati
2.    DRUŠTVENI DOM MAČKOVAC  11:15 sati

MOBILNI TIM za cijepljenje NZZJZ Brodsko-posavske županije će doći na područje općine VRBJE s ciljem cijepljenja svih zainteresiranih punoljetnih osoba, koje se do sada nisu cijepile protiv bolesti COVID-19.  Mogu se cijepiti samo osobe koje imaju boravište i prebivalište u navedenoj općini, te koje imaju važeću zdravstvenu iskaznicu hrvatskog zdravstvenog osiguravajućeg društva.