Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić
Subota, 15. svibnja 2021. u 18:00 sati

Predstava za djecu 𝑲𝑹𝑨𝑳𝑱𝑬𝑽𝑵𝑨 𝑵𝑨 𝒁𝑹𝑵𝑼 𝑮𝑹𝑨Š𝑲𝑨 , Kazalište 𝑴𝑨𝑳𝑨 𝑺𝑪𝑬𝑵𝑨
Velika dvorana kazališta
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐚 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐢𝐳𝐯𝐞𝐝𝐛𝐞 𝐨𝐝 𝟗:𝟎𝟎 𝐝𝐨 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐢 𝐨𝐝 𝟏𝟔:𝟑𝟎 𝐝𝐨 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐬𝐚𝐭𝐢. 𝐂𝐢𝐣𝐞𝐧𝐚 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐞 𝟐𝟎 𝐊𝐍.
Igraju: Buga Marija Šimić i Ivan Colarić