Radi poljoprivrednika, Općina Sibinj organizira akciju preuzimanja ambalaže od pesticida, koja se održava u suradnji sa tvrtkom CIAK.
Akcija preuzimanja će se održati dana 08.10.2020. godine u vremenu od 09:00–10:30 h na prostoru ispred željezničkog kolodvora u Sibinju, Ulica Matije Gupca, a detaljnije informacije su vidljive u priloženom letku.