Naslovna / Parlamentarni izbori / Hrvatska sve bliže ostvarenju strateškog projekta Hitne helikopterske medicinske službe

PRIčE

Hrvatska sve bliže ostvarenju strateškog projekta Hitne helikopterske medicinske službe

Hrvatska sve bliže ostvarenju strateškog projekta Hitne helikopterske medicinske službe
Portal035
  • 2023-02-09 16:00:00

Zahvaljujući ugovorenoj tehničkoj pomoći EK, intenzivnom suradnjom Ministarstva zdravstva i konzultanata ostvaren je znatan napredak u procesu pripreme postupka javne nabave. Za projekt ukupne procijenjene vrijednosti 63 milijuna eura, do sada je provedena analiza tržišta, primjera dobrih praksi drugih država članica EU-a s recentnim iskustvom nabave usluge HEMS-a od civilnih operatera, te je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.U skladu s dobrom europskom praksom i procedurom javne nabave, prije objave postupka, koji je planiran  u drugoj polovini veljače 2023. godine, najavljen je dodatni krug prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kako bi se svim dionicima na tržištu predočile manje izmjene i prilagodbe dokumentacije koje proizlaze iz prethodno prikupljenih komentara dionika koji su sudjelovali u prethodnom savjetovanju. „Dosadašnji uloženi napori stručnih službi Ministarstva zdravstva te tima savjetnika i predstavnika EK kojima  svjedočimo, sada postaju vidljivi i javnosti kroz značajan napredak u procesu nabave usluge  uspostave HEMS-a. U kontekstu postojećih globalnih izazova, navedeni iskoraci dovoljno govore o odlučnosti ove Vlade i zdravstvene administracije kao i EK u provedbi ovog projekta“, dodao je ministar Beroš posebno se zahvaljujući EK na podršci i vjeri u potencijale hitne medicinske službe u Hrvatskoj. S time se složila predstavnica glavne uprave za potporu strukturnim reformama, gđa. Saša Jenko napomenuvši da EK ponosno podržava projekt uspostave HEMS-a u okviru tehničke podrške koju financira Europska unija kroz Instrument za tehničku potporu strukturnim reformama glavne uprave Europske komisije za reforme te da je Hrvatska s ovom Vladom i administracijom zrela za nadogradnju hitnih medicinskih službi za sve građane Republike Hrvatske i njezine posjetitelje.Prilikom izrade dokumentacije o nabavi posebna je pozornost bila posvećena potrebi uspostave HEMS-a u najkraćim mogućim rokovima, preuzimanju dobrih praksi iz drugih država članica EU-a, aspektu sigurnosti i kvalitete usluge, kao i geografskoj pokrivenosti cijelog teritorija Republike Hrvatske u okviru standarda zlatnog sata svim pacijentima. Paralelno s navedenim aktivnostima intenzivno se radi na osiguravanju i pripremi potrebne infrastrukture, kadrova i medicinske opreme.