Naslovna / Informacije i vijesti / Euronaturov projekt „Vlažna staništa za život 1“ uspješno priveden kraju

UDRUGE

Euronaturov projekt „Vlažna staništa za život 1“ uspješno priveden kraju

Euronaturov projekt „Vlažna staništa za život 1“ uspješno priveden kraju
Ivica Jankovic
  • 2020-04-29 09:08:00

Krajem travnja 2020. godine na značajnom krajobrazu Gajna završava projekt Vlažna staništa za život 1 – osiguravanje vode u barama Gajne i edukacija javnosti o vrijednostima vlažnih staništa. Udruga Brodsko ekološko društvo-BED je projekt provela sa partnerom, Javnom ustanovom Naturom Slavonicom, a u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka organizacije EuroNatur i Mreže europskih sela roda. Projekt je trajao od 01.11.2018. do 30.04.2020. 

Pionirskim projektom koji je proveden 1990. godine uspjelo se zadržati vodu u depresijama Gajne tijekom cijele godine i obnoviti vodeni biljni i životinjski svijet, a sada je taj sustav bilo potrebno obnoviti. Provedba ove ideje bila je moguća zahvaljujući presjeku Lateralnog kanala u zapadnom dijelu Gajne i skupljanju vode iz brda u rijeku Savu. Kvaliteta vode koja se skuplja u depresijama važna je za floru i faunu, a i napajanje stoke na pašnjaku. Oba ta procesa su važna jer su ispaša i prirodno plavljenje dva ključna ekološka procesa na Gajni – ona koja oblikuju jedinstveni biljni pa onda i životinjski svijet na njoj. Ti su procesi dodatno ugroženi klimatskim promjenama i sve ekstremnijim poplavama s jedne i dugim sušnim periodima s druge strane. 
U projektu se obnovio posebni mehanizam - grlenjak, produbile su se prirodne veze u depresijama i izmuljili su se dijelovi nakupljeni muljem, te uklonile invazivne biljnje vrste na dijelu na kojem Sava prvo ulazi u Gajnu kod plavljenja (Bogaz)  Uz jedan cilj koji je direktno utjecao na obnovu bioraznolikosti, drugi je bio obrazovati šire društvo o vrijednosti usluga vlažnih staništa te obrazovanje i promicanje njihovih usluga. To se radilo nizom aktivnosti, između ostalog i tiskanjem brošure o Gajni koja se može pregledati na web stranicama partnera projekta. LINK BROŠURA GAJNA 
Brošura prati logiku i materijale poučne staze Gajna. 

Vlažna staništa predstavljaju jedan od najproduktivnijih ekoloških sustava jer pohranjuju dvostruko više ugljika nego sve svjetske šume zajedno. U području rijeke Save vrlo ih je važno očuvati u borbi protiv negativnih utjecaja klimatskih promjena jer u doba obilnih kiša služe kao rezervoari u koji se izlijeva višak, a u doba suša zadržavaju u svojim depresijama vodu koja je potrebna živom svijetu. Na Gajni se na jednom mjestu već treće desetljeće dokazuje kako se uz puno upornog rada i uz mnoge teškoće mogu pomiriti različiti društveni interesi kao što su obrana od poplave, zaštita prirode i održiv razvoj putem proizvodnje zdrave hrane. 
Zadovoljni sa rezultatima, u siječnju 2020, krenuli smo i sa novim projektom financiranog od istog donatora naslova Vlažna staništa za život 2 koji u sebi također sadrži kombinaciju rada na terenu i edukativnih aktivnosti ali je fokusiran na uklanjanje invazivnih vrsta na vlažnim staništima i edukaciju o njima. Nažalost, dio kojem smo se posebno veselili u suradnji sa učenicima O.Š. Stjepana Radića iz Oprisavaca i njihovim posjetama Gajni morat ćemo odgoditi za neka bolja vremena, ali konkretni zahvati na terenu neće i ne mogu čekati.