Naslovna / Parlamentarni izbori / U punom jeku radovi na UPOV-u aglomeracije Nova Gradiška

EU PROJEKTI

U punom jeku radovi na UPOV-u aglomeracije Nova Gradiška

Vodovod Zapadne Slavonije

U punom jeku radovi na UPOV-u aglomeracije Nova Gradiška
Portal035
  • 2021-11-29 16:00:35

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijedan je 143 milijuna kuna, od čega su 70% bespovratna sredstva (EU), 30% javna (nacionalna) sredstva, a izgradnja UPOV-a ugovorena je za 41.690.653 kn bez PDV-a. Unutar ovog projekta kao završna faza gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 42 milijuna kuna. Izgradnja UPOV-a je započela u travnju ove godine i od onda se na gradilištu radi svakodnevno. „Trenutno je u izgradnji mehanički dio obrade otpadnih voda, te će se po završetku građevinskog dijela postavljati strojarska oprema, gruba i fina rešetka, pjeskolov i mastolov uz svu popratnu opremu“, naglašava direktor Davor Rukavina. Građevinski radovi na biološkom tretmanu uglavnom su gotovi, a trenutačno se vrši postavljanje strojarske opreme. „U izgradnji je upravna zgrada, garaže i radiona. U toj će zgradi biti prostorije za djelatnike i nadzorni sustav, te laboratorij za analize otpadnih voda.“ Započeti su i radovi na prilaznoj cesti i sanaciji mosta na Šumetlici koji je dio prilaznog puta samom uređaju. Posljednja faza je izgradnja kolektora kojim će se pročišćena otpadna voda odvoditi do izljevnog mjesta u blizini rijeke Save. Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s. Rok za završetak radova je rujan 2022. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, a njegovom gradnjom će biti zaokružena velika cjelina na području aglomeracije Nova Gradiška, gdje svi stanovnici imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi i gdje će sva otpadna voda biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.- Potpunom izgradnjom očekujemo rješavanje dugogodišnjih problema na ovim prostorima koji će dobiti modernu komunalnu infrastrukturu za 21. stoljeće“, dodaje Rukavina te dodaje: Bez europskih sredstava najvjerojatnije nikada ne bismo riješili postojeće probleme i još bismo dugi niz godina bili suočeni sa gubicima i nezadovoljavajućom vodoopskrbom i odvodnjom. Na ovaj smo način zaokružili cjelokupni proces komunalnog razvoja našeg grada i njegove okolice.“ Vodovod zapadne Slavonije je u proteklom razdoblju iz Kohezijskih fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija napravio veliki broj projekata kroz koje se uveliko radilo na poboljšanju vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga, izgrađeno je 3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2.955 besplatnih priključaka na vodu.