Naslovna / Informacije i vijesti / Nove osobne iskaznice: Moći ćemo ih koristiti i na mobitelu

SERVISNE INFORMACIJE

Nove osobne iskaznice: Moći ćemo ih koristiti i na mobitelu

Zakon stupa na snagu 2. kolovoza 2021. godine.

Nove osobne iskaznice: Moći ćemo ih koristiti i na mobitelu
Ivica Jankovic
  • 2020-12-16 18:27:00

Nakon što je Sabor usvojio novi Zakon o osobnoj iskaznici koji stupa na snagu u kolovozu sljedeće godine, HTV-ov Dnevnik doznaje da je u pripremi aplikacija koja će omogućiti korištenje iskaznice na mobilnim uređajima uz najviše standarde sigurnosti. Treba naglasiti da će većina ranije osobnih iskaznica vrijediti do isteka roka važenja, a cijena izrade ostaje ista.

- Moći ćemo, kao i sada, ali s mobilnih uređaja, putem mobitela ili tableta, doslovno potpisati svoje dokumente, praktički ćemo moći prodati svoju nekretninu ili kupiti nekretninu digitalnim putem iz komocije svog doma, rekao je za HTV-ov Dnevnik Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici donesene su radi provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021. godine.

Kako su iz MUP-a objasnili za HTV-ov Dnevnik, novine koje donosi izmjena i dopuna Zakona o osobnoj iskaznici su da će osobne iskaznice na novom čipu sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju (papilarne linije kažiprsta lijeve i desne ruke) u interoperabilnim digitalnim formatima.

Izgled osobne iskaznice djelomično se mijenja u skladu s odredbama Uredbe, tako da će osobna iskaznica na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica.

Dobna granica podignuta na 70 godina

Rok važenja osobnih iskaznica izdanih osobama do navršenih 70 godina bit će pet godina.

Izmjenama i dopunama Zakona izmijenjena je dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica koje su se izdavale bez roka važenja na način da je dobna granica s navršenih 65 podignuta na navršenih 70 godina starosti, tako da će se osobama s navršenih 70 godina osobna iskaznica izdavati s rokom važenja 40 godina. To u stvarnosti znači kao da se toj kategoriji građana osobna iskaznica izdaje s trajnim rokom važenja, ali je važenje izraženo u godinama kako bi se rok važenja tih osobnih iskaznica lakše očitavao na uređajima za čitanje elektroničkih isprava.

Većina ranije izdanih osobnih iskaznica ostat će u uporabi do isteka roka važenja, a neke će trebati zamijeniti u određenom roku, kako to određuje naprijed navedena Uredba. Tako će osobne iskaznice:

- izdane na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 2015 . godine s rokom važenja od pet godina i osobne iskaznice izdane na temelju odredbi ranijeg Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. godine s rokom važenja od deset godina važiti do isteka roka i neće ih trebati mijenjati.

- izdane osobama s navršenih 65 ili više godina bez roka važenja na temelju odredbi važećeg Zakona o osobnoj iskaznici (iz 2015. godine) prestati važiti 3. kolovoza 2031. godine i osobe će ih morati zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona. Iznimno, ovo se ne odnosi na osobe koje će 2. kolovoza 2021. godine imati 70 ili više godina koje će i nakon 3. kolovoza 2031. godine nastaviti koristiti svoje osobne iskaznice izdane bez roka važenja.

- izdane bez roka važenja na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. godine građani će nastaviti koristiti i nakon 3. kolovoza 2031. godine i nisu ih obvezni zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona (takve osobe će imati 70 i više godina 2. 8. 2021. godine).

- izdane bez roka važenja na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 1991. godine prestaju važiti 3. kolovoza 2026. godine i osobe će ih morati zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona (zato što ne sadrže minimalne sigurnosne standarde).

Prijava na sustav e-Građani najvišom razinom sigurnosti

Osim odredbi kojima se osigurava provedba naprijed navedene Uredbe, izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici sadrže i odredbe koje će omogućiti stvaranje preduvjeta za korištenje osobne iskaznice i na pokretnim uređajima, kao što su mobiteli i tableti, a ne samo na računalima kao do sada. Digitalne certifikate pohranjene na čip osobne iskaznice sada je moguće koristiti samo posredstvom čitača pametnih kartica koji je povezan na računalo s kojeg se pristupa pojedinoj elektroničkoj usluzi, kao što su primjerice usluge u sustavu eGrađani.

Nakon aktivacije elektroničkog dijela osobne iskaznice građanin će moći preuzeti besplatno odgovarajuće programsko rješenje za pokretne uređaje, odnosno ID mobilnu aplikaciju i u istoj će se prijaviti na prethodno kreirani pristup na Portalu elektroničke osobne iskaznice.

Odgovarajuće programsko rješenje za pokretne uređaje, odnosno ID aplikacija će nakon toga biti spremna za korištenje i omogućit će jednostavnu prijavu na sustav e-Građani najvišom razinom sigurnosti, kao i pravovaljano elektroničko potpisivanje putem mobilnih telefona ili putem onih uređaja na kojima ne postoji mogućnost čitanja elektroničkih osobnih iskaznica (npr. tableti). Ova nova usluga odnosno programsko rješenje za pokretne uređaje se neće dodatno naplaćivati.

Također su izmijenjene odredbe važećeg Zakona o osobnoj iskaznici koje su propisivale obvezu sudjelovanja oba roditelja u postupku izdavanja osobne iskaznice djetetu. Naime, u provedbi Zakona o osobnoj iskaznici pojavilo se niz problema prilikom ishođenja osobnih iskaznica djeci kada jedan od roditelja nije zbog objektivnih razloga mogao sudjelovati u postupku ishođenja osobne iskaznice ili mu je bila znatno otežana mogućnost davanja suglasnosti drugom roditelju da on samostalno provede postupak ishođenja osobne iskaznice djetetu. Izmjene Zakona omogućit će da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu osobnu iskaznicu svojeg djeteta. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice. Prema izmjenama Zakona, osobnu iskaznicu morat će ishoditi i osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka sukladno Obiteljskom zakonu, ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zakon stupa na snagu 2. kolovoza 2021. godine.