Naslovna / Vijesti / Dr. sc. Dinko Župan dobitnik Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti

OSTALO

Dr. sc. Dinko Župan dobitnik Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti

Zaposlenik slavonskobrodske podružnice HIP-a

Dr. sc. Dinko Župan dobitnik Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti
Portal035
  • 2022-01-03 12:00:00

Kako je izvijestilo Ministarstvo znanosti  i obrazovanja, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici od 16. prosinca 2021. donio je odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2020. godinu.

Među dobitnicima, je i dr. sc. Dinko Župan Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje koji je nagrađen  Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti.

 

-Dr. sc. Dinko Župan, je u središte svoga znanstveno-istraživačkoga rada stavio povijest školstva i kulture u Hrvatskoj od kraja XVIII. do početka XX. stoljeća, nagrađuje se za izložbu „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“ s kojom je gostovao u desetak muzeja, knjižnica i obrazovnih ustanova na području Republike Hrvatske (Muzej Slavonije u Osijeku, Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Gradska knjižnica Vrapče u Zagrebu i dr.). Ta znanstveno-edukativna izložba, za koju je dr. sc. Župan izradio popratni katalog, tematizira razne kulturno-antropološke aspekte školovanja u Hrvatskoj. Izložba je doživjela i svoju virtualnu prezentaciju u trajanju od 45 minuta tijekom 2020. kada je bila dostupna na mrežnim stranicama Muzeja Belišće i Hrvatskoga školskog muzeja u Zagrebu te je time značajno pridonijela popularizaciji znanstvenih rezultata iz područja humanističkih znanosti, stoji u obrazloženju nagrade.

 

Dinko Župan rođen je 2. ožujka 1970. u Osijeku. Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest. Od 1998. zaposlen je u Hrvatskom instituta za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Magistarski rad pod naslovom „Pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića” obranio je 2002. Doktorski rad pod naslovom „Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918.” obranio je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Živi u Valpovu, gdje se kao zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća, aktivno uključuje u kulturni i društveni život grada, kao pokretač vrijednih inicijativa, realizator i propagator manifestacija i projekata u oblasti kulture i znanosti.

 

Izložba „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“

 

Izložbu „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“ dr sc. Dinko Župan napravio je u sklopu projekta „Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)“ i u suradnji s Hrvatskim školskim muzejom koji je ustupio najveći dio građe korištene u realizaciji izložbe. Izložba je prvi puta postavljena u svibnju 2017. u Pompejanskoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa „Being a Student in the Habsburg Monarchy“.

 

Nakon Zagreba izložba je tijekom srpnja i kolovoza 2017. bila postavljena u Muzeju Slavonije u Osijeku, a iste godine tijekom rujna i listopada bila je postavljena u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod. Izložba je nakon toga u studenom gostovala u Gradskoj knjižnici Valpovo. Od kraja prosinca 2017. do sredine siječnja 2018. izložba je bila postavljena u OŠ Donji Miholjac i OŠ Dragutin Tadijanović u Vukovaru. U veljači 2018. izložba je bila postavljena u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu, a tijekom Kliofesta u svibnju 2018. izložba je bila postavljena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U lipnja 2018. izložba je bila postavljena na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku, a u listopadu i studenom izložba je bila postavljena u Muzeju Đakovštine. Za Noć muzeja 2019. izložba je bila postavljena u Muzeju Pakrac gdje je bila do kraja svibnja. Krajem svibnja 2019. izložba je premještena u Osnovnu školu Matija Petar Katančić u Valpovu gdje je postavljena povodom Dana škole. Od početka srpnja do kraja studenog 2019. izložba je bila postavljena u Gradskoj knjižnici Vrapče u Zagrebu. Povodom Dana Grada Belišća izložba je 2020. postavljena u Muzeju u Belišću kada je zahvaljujući angažmanu tadašnjeg kustosa Mihaela Sučića napravljena i virtualna verzija izložbe. U listopadu 2021. povodom Svjetskog dana učitelja i u okviru manifestacije Dani europske baštine izložba je bila postavljena u Hrvatskom domu u Glini.

 

Izložba pokušava odgovoriti na pitanje kakav je bio odnos prema učenicima unutar hrvatskog školskog sustava tijekom dugog 19. stoljeća. Tijekom dugog 19. stoljeća školstvo se u čitavoj Europi formira kao odgojno-obrazovni sustav koji postaje važan čimbenik modernizacije. Zbog toga se u sklopu izložbe nastojalo učeničke školske prakse staviti u kontekst izgradnje modernog školskog sustava koji je do početka 20. stoljeća na sebe preuzeo funkciju sekundarne socijalizacije. Izložba tematizira raznolike učeničke prakse i kulturno-antropološke aspekte školovanja kao što su učenički standard, učeničke bolesti, učenička disciplina, boravak u razredu, učeničke igre i rad učenika u školskom vrtu. Izložba se bavi i socijalnim aspektom školstva (dostupnost škola, pismenost i društvena stratifikacija), rodnim aspektom školstva (spolna podjela škola i nastavnih programa, kulturološka konstrukcija poželjnih rodnih identiteta), intelektualnim aspektom školstva koji se promatra kroz školovanje gimnazijalaca, zatim ideologizacijom školstva koja se analizira kroz školske ceremonije i rituale, te instrumentalizacijom učenika tijekom Prvog svjetskog rata.

 

izvor: Valpovština info