Naslovna / Informacije i vijesti / Poznato koje će banke davati APN kredite- donosimo i visinu kamata!

HRVATSKA

Poznato koje će banke davati APN kredite- donosimo i visinu kamata!

Poznato koje će banke davati APN kredite- donosimo i visinu kamata!
Portal035
  • 2023-03-06 10:45:11

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je objavila popis banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

 

Riječ je o 12 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom.

Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 3,12 do 3,75 posto.Kreditne institucije (banke) ugovorom su se obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

 

Podsjetimo, poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, APN je objavila 15. veljače 2023. dok je rok za dostavu ponuda bio 24. veljače 2023. godine.