Uvodna konferencija projekta Izrade projektno-tehničke dokumentacije Centra strukovne izvrsnosti u  bio ekonomiji, budućeg velikog strateškog projekta Brodsko-posavske županije, održana je danas u amfiteatru Srednje poljoprivredne škole Matija Antun Reljković u Slavonskom Brodu.  U sklopu prezentacije ovog               koraka u realizaciji Centra, predstavljene su aktivnosti podijeljene u pet područja.

Izrada dokumentacije odnosi na projekt izgradnje multifunkcionalne dvorane površine veće od 800m2 koji obuhvaća arhitektonsko-projektno-tehničku dokumentaciju, izradu elaborata zaštite na radu i zaštite od požara, geodetski snimak izvedenog stanja te kontrolu glavnog projekta, odnosno, ishođenje građevinske dozvole. 

Jedna od aktivnosti je Projekt rekonstrukcije postojeće pomoćne zgrade od 900 m2 u praktikume za razvoj proizvoda, istraživanja u bioekonomiji, preradu voća i povrća pod nazivom  Demonstracijsko-edukacijski praktikum, a koji će služiti u svrhu  prenošenja i demonstriranja primjene stečenih znanja u skladištenju, pripremi i preradi biljaka  (hrane) na siguran način.
Kroz ovaj Projekt planirana je i rekonstrukcija postojeće radionice površine 250 m2 u praktikum za digitalizaciju i automatizaciju poljoprivredne proizvodnje.  Kako se sam koncept bioekonomije temelji na upotrebi suvremenih alata i tehnologija u poljoprivredi, praktikum za digitalizaciju i automatizaciju radnih procesa u poljoprivrednoj proizvodnji omogućit će korisnicima primjenu suvremenih alata i tehnologija (npr. dronovi, IT tehnologije), s naglaskom na učenje kroz praktični rad.
U sklopu glavnog projekta planirano je i proširenje postojećih kapaciteta plastenika i staklenika što će omogućiti provedbu ispitivanja biljaka u različitim uvjetima, te stjecanje iskustava i specijaliziranih znanja vezanih za uzgoj biljaka u različitim uvjetima.  Planirana je i izrada Projekta navodnjavanja postojećih površina partnera Sveučilišta u Slavonskom Brodu, na površini 6 ha, što će pridonijeti  stjecanju iskustava i specijaliziranih znanja vezanih za uzgoj biljaka u različitim uvjetima, npr. u odnosu na klimatske promjene povezane s poplavama i/ili visokim temperaturama, a što je usko vezano s konceptom bioekonomije.

Kako se moglo čuti na današnjoj uvodnoj konferenciji misija  Centra strukovne izvrsnosti u bioekonomiji je unaprijediti kompetencije polaznika srednjih poljoprivrednih škola i visokih učilišta, nastavnog kadra i profesora, polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, poduzetnika i OPG-ova u široj regiji, tako što će se obrazovati i osposobljavati na najsuvremenijoj opremi i infrastrukturi koristeći najnovije metode proizvodnje, istraživanja i prerade proizvoda (primarno hrane) s ciljem povećanja konkurentnosti rada u suvremenom okruženju i sve brže rastućoj produktivnosti i konkurentnosti kako lokalno, tako i u EU i u svijetu.
Vizija budućeg Centra je postati vodeći centar strukovne izvrsnosti u području bioekonomije u široj regiji kojem se educiraju i usavršavaju vodeći stručnjaci u tom području, ali i polaznici srednje strukovne škole i fakulteta, koji će (po završetku edukacije) biti osposobljen za rad u   poljoprivrednoj proizvodnji korištenjem najsuvremenijih alata i tehnologija primijenjenih u praksi, s naglaskom na digitalizaciju i automatizaciju u poljoprivrednoj proizvodnji, uz programe posebno prilagođene učenicima i odraslim osobama s teškoćama.
Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija, a partneri su Sveučilište u Slavonskom Brodu i Srednja poljoprivreda škola Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda. 
Projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije   vrijedan je ukupno 1.750.902,39 kuna od čega je 1.488.267,03 kuna iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Treba istaknuti kako je bioekonomija područje u koje Brodsko-posavska županija može i treba ulagati kako bi se u njemu pozicionirala, a razvoj u tom smjeru može potaknuti otvaranje novih radnih mjesta, veću razinu profesionalizacije poslovanja i modernizaciju svih proizvodnih, poduzetničkih i poljoprivrednih potencijala.