Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto
1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove
Upravni referent – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
•    srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
•    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
•    položen državni stručni ispit  

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe  koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.