Unatoč teškoćama s kojim se ovaj sektor susreće, iz Brodsko-posavske županije stižu dobe i ohrabrujuće vijesti. Glavni razlog današnje posjete ministrice poljoprivrede Marije Vučković Brodsko-posavskoj županiji bila je svečanost potpisivanja ugovora o financiranju za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" – tovno govedarstvo u provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. S korisnicima ove mjere, u nazočnosti ministrice i župana Danijela Marušića danas je potpisano 6 ugovora u vrijednosti 1.463.175,85 kuna. Svrha ovog natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva, dok korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.