Danas se u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić održava 10. jubilarni Kongres pilanara jugoistočne Europe.

Sektor primarne prerade okuplja po deseti put u Slavonskom Brodu preko 250 predstavnika pilanske industrije i šumarstva, vodeće europske proizvođače pilanskih tehnologija, kao i relevantne institucije, jedinice lokalne samouprave, sindikate i medije na stručnom skupu koji daje presjek cjelokupnih sektorskih događanja i predstavlja nove smjerove u ovoj rastućoj industriji. Tematski fokus konferencije odnosi se na korištenje drvne sirovine u pilanama, povlačenje sredstava iz EU fondova te mobilizaciju dodatnih količina sirovine.

Skup je prilika za komercijalno umrežavanje pilana i dobivanje najsvježijih informacija o sirovini, tržišnim trendovima, cijenama, tehnologijama, inovacijama itd

Organizator ovog događaja je Hrvatski drvni klaster, a uz partnere i brojne visoke uzvanike, u ime Grada Slavonskog Broda kongresu je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić koji je pozdravio održavanje kongresa u našem gradu.