Naslovna / Informacije i vijesti / Donosimo imenovanja i razrješenja svećenika u Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji

INFORMACIJE I VIJESTI

Donosimo imenovanja i razrješenja svećenika u Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji

Donosimo imenovanja i razrješenja svećenika u Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji
Portal035
  • 2023-09-06 12:49:33

Đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić donio je dekrete o razrješenjima i imenovanjima svećenika u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koje stupaju na snagu 23. kolovoza 2023. (osim ako je naznačeno drugačije), koje objavljujemo u cijelosti.

 

 

ŽUPNICI I ŽUPNI UPRAVITELJI

- Vlč. MATEJ GLAVICA, razriješen je službe župnika Župe sv. Petra apostola u Petrijevcima te imenovan župnikom Župe sv. Petra i Pavla apostola u Osijeku;

- Vlč. ZORAN ĆOSIĆ, razriješen je službe župnika Župe sv. Mateja apostola i evanđelista u Bizovcu te imenovan župnikom Župe sv. Lovre đakona i mučenika u Babinoj Gredi;

- Vlč. MATO MATASOVIĆ razriješen je službe župnika Župe bl. Alozija Stepinca u Slavonskom Brodu te imenovan župnikom Župe sv. Mateja apostola i evanđelista u Bizovcu;

 

- Preč. mr. JOSIP FILIPOVIĆ razriješen je službe župnika Župe sv. Martina biskupa u Bošnjacima te imenovan župnikom Župe sv. Nikole Tavelića u Županji;

- Vlč. VJEKOSLAV LULIĆ razriješen je službe župnika Župe sv. Roka u Veliškovcima te službe župnog upravitelja Župe sv. Petra i Pavla apostola u Marijancima i Župe sv. Ane u Radikovcima, te imenovan župnikom Župe Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije u Bilju;

- Vlč. DANIJEL TIGANDŽIN razriješen je službe župnika Župe Uznesenja Bl. Djevice Marije u Duboševici i upravitelja Župe sv. Petra i Pavla u Topolju te imenovan župnikom Župe sv. Roka u Veliškovcima;

 

- Preč. GERGELY BEER razriješen je danom 28. kolovoza 2023. službe župnika Župe Uzvišenja sv. Križa u Branjinom Vrhu, službe upravitelja Župe sv. Josipa u Popovcu i Župe Pohođenja Bl. Djevice Marije u Branjini, te stavljen na raspolaganje beogradskom nadbiskupu za pastoralne potrebe Beogradske nadbiskupije;

- Preč. DEJAN HENČIĆ, razriješen je službe župnika Župe Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije u Bilju, te imenovan župnikom Župe Uznesenja Bl. Djevice Marije u Duboševici i upraviteljem Župe sv. Petra i Pavla u Topolju;

- Vlč. ZORAN ALADIĆ, razriješen je službe župe sv. Jakova apostola u Klakaru i imenovan župnikom Župe župe sv. Ane u Slakovcima;

 

- Vlč. IVICA TUŠEK, razriješen je službe pastoralnog suradnika u Župi sv. Josipa Radnika i sv. Nikole Tavelića u Slavonskom Brodu te imenovan župnikom Župe sv. Jakova apostola u Klakaru i upraviteljem Župe Rođenja Bl. Djevice Marije u Ruščici; istodobno je filijalno mjesto Gornja Vrba dismembracijom izdvojeno iz Župe Rođenja Bl. Djevice Marije u Ruščici i pripojeno Župi bl. Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu;

- Vlč. MARIN PUTILIN, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Mihaela arkanđela u Lovasu i upravitelja Župe Marije Pomoćnice Kršćana u Sotinu, te imenovan župnikom Župe sv. Petra i Pavla apostola u Marijancima i upraviteljem Župe sv. Ane u Radikovcima;

- Vlč. dr. PAVAO MIKULČIĆ, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika Župe Dobrog Pastira u Đakovu i upravitelja Župe Gospe Snježne u Selcima Đšakovačkim te imenovan župnikom iste Župe.

 

- Vlč. ANDRZEJ OWCA, inkardiniran je u Đakovačko-osječku nadbiskupiju i imenovan župnikom Župe sv. Mateja apostola i evanđelista u Štitaru;

- Vlč. IVICA MARTIĆ imenovan je župnikom Župe Bl. Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu;

- Vlč. DOMAGOJ LACKOVIĆ, razriješen je službe tajnika i bilježnika Nadbiskupijskog ordinarijata te imenovan župnikom Župe sv. Obitelji u Slavonskom Brodu;

 

- Vlč. JOSIP LEVAKOVIĆ po povratku je iz hrvatske inozemne pastve u Dublinu (Irska), imenovan župnikom župe sv. Martina biskupa u Bošnjacima;

- Don IVO ZEČEVIĆ, SDB, razriješen je službe župnika Župe sv. Martina biskupa u Belom Manastiru;

- Don PAVAO ŠPOLJAR, SDB, imenovan je župnikom župe sv. Martina biskupa u Belom Manastiru;

 

- Fra IVICA JAGODIĆ, OFM , razriješen je službe župnika župe sv. Filipa i Jakova ap. u Vukovaru;

- Fra TONIO VUČEMILOVIĆ, OFM, imenovan je župnikom župe sv. Filipa i Jakova ap. u Vukovaru;

- Fra SLAVKO MILIĆ, OFM, razriješen je službe župnika Župe sv. Josipa Radnika u Vukovaru te raspoređen na službu u Franjevački samostan Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu (fra Slavko Milić odlukom provincijala Franjevačke provincije sv. Ćirila i ;Metoda imenovan je gvardijanom Franjevačkog samostana Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu);

 

- Fra IVAN BOŠNJAK, OFM imenovan je župnikom Župe sv. Josipa Radnika u Vukovaru;

- Fra GRGUR BLAŽEVIĆ, OFM imenovan je uz službu župnika u Iloku i upraviteljem Župe sv. Petra i Pavla apostola u Šarengradu;

- Vlč. MIROSLAV ČADEK razriješen je službe župnika Župe sv. Martina biskupa u Strizivojni;

 

- Don PERO MARKOVIĆ SJ, razriješen je službe upravitelja Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Osijeku;

- Don IVICA MATIĆ SJ, imenovan je danom 17. kolovoza 2023. župnikom Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Osijeku;

- Vlč. VEDRAN BILIĆ, razriješen je službe upravitelja Župe Sv. Antuna u Slakovcima;

 

- Vlč. STJEPAN SOKOLOVIĆ razriješen je službe upravitelja Župe sv. Obitelji u Slavonskom Brodu;

- Vlč. NIKOLA KAURIN razriješen je službe upravitelja Župe Rođenja Bl. Djevice Marije u Ruščici;

- Vlč. STJEPAN ŠUMANOVAC, razriješen je danom 1. lipnja 2023. službe upravitelja župe Gospe Snježne u Selcima Đakovačkim;

 

- Vlč. NINO PERICA razriješen je službe upravitelja Župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sarvašu te imenovan župnikom Župe sv. Martina biskupa u Strizivojni;

- Vlč. DOMAGOJ VIDAKOVIĆ, razriješen je službe župnog vikara Župe Svih Svetih u Đakovu te imenovan upraviteljem Župe sv. Mihaela arkanđela u Lovasu, Župe Marije Pomoćnice Kršćana u Sotinu i Župe sv. Jurja mučenika u Bapskoj;

- Vlč. LUKA ĆOSIĆ, razriješen je službe župnog vikara Župe Duha Svetoga u Slavonskom Brodu te danom 29. kolovoza 2023. imenovan upraviteljem župe Uzvišenja svetog Križa u Branjinom Vrhu, Župe sv. Josipa u Popovcu i Župe Pohođenja Bl. Djevice Marije u Branjini;

 

- Vlč. DOMINIK NEDELJKOVIĆ razriješen je službe župnog vikara župe sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima te imenovan upraviteljem Župe sv. Petra apostola u Petrijevcima;

- Vlč. MARIO LEŠIĆ, razriješen je službe župnika župe Rođenja Bl. Djevice Marije u Ruščici i dekana Garčinskog dekanata te mu je dodijeljeno bolovanje;

- Vlč. ILIJA JANJIĆ, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Mateja apostola i evanđelista u Viškovcima te danom 25. srpnja 2023. imenovan upraviteljem Župe sv. Marka evanđelista u Slobodnici;

 

- Vlč. ŽELJKO GRIGIĆ razriješen je službe pastoralnog suradnika Župe Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije u Valpovu te imenovan urpaviteljem Župe sv. Mateja u Viškovcima;

- Vlč. FILIP PERKOVIĆ je uz službu župnika Župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku imenovan i upraviteljem Župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sarvašu.

 

ŽUPNI VIKARI

 

- Vlč. KREŠIMIR ILJAZOVIĆ, razriješen je službe župnog vikara Župe Mučeništa sv. Ivana Krstitelja u Županji te imenovan župnim vikarom Župe sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu;

- Vlč. ANTUN NIKOLIĆ, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Petra i Pavla apostola u Osijeku te imenovan župnim vikarom Župe Svih svetih u Đakovu;

- Vlč. STJEPAN KREŠO, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu; te imenovan župnim vikarom župe sv. Euzebija i Poliona mučenika u Vinkovcima;

 

- Vlč. BERNARD PRELČEC, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Ćirila i Metoda u Osijeku te imenovan župnim vikarom Župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu;

- Vlč. MARKO OBRADOVIĆ, razriješen je službe župnog vikara Župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu te imenovan župnim vikarom Župe sv. Petra i Pavla apostola u Osijeku;

- Vlč. FLORIJAN ZAGORŠČAK razriješen je službe župnog vikara Župe Uzvišenja sv. Križa u Osijeku, te kao pitomac Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, upućen na poslijediplomski studij crkvene povijesti na Papinskom sveučilištu Gregoriana;

 

- Vlč. DOMAGOJ BRKIĆ, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku i Župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sarvašu

- Vlč. ANOTNIO PEKIĆ, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije u Valpovu;

- Vlč. VLADIMIR SABO, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom Župe Uzvišenja Sv. Križa u Osijeku;

 

- Fra ZDENKO GRUBER, OFM, imenovan je župnim vikarom Župe sv. Ivana Kapistrana u Iloku i Župe sv. Petra i Pavla apostola u Šarengradu;

- Fra MATIJA MARIJIĆ, OFM, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru;

- Fra MARIJAN LIGENZA, OFM, imenovan župnim vikarom Župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru;

 

- Fra JOSIP POLETO, OFM, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru;

- Fra MIJO TIKVIĆ, OFM, razriješen je službe župnika Župe sv. Petra i Pavla apostola u Šarengradu te imenovan župnim vikarom Župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru;

- Fra MISLAV LUKAČEVIĆ, OFM razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Josipa Radnika u Vukovaru; (fra Mislav Lukačević imenovan je župnim vikarom u Župi Svetoga Križa u Zagrebu – Siget; - izvor: Zagrebačka nadbiskupija)

 

- Fra IVAN IVANKOVIĆ, OFM razriješen je danom 17. svibnja 2023. službe župnog vikara Župe sv. Obitelji u Osijeku;

- Fra ANTUN RADOVANIĆ, OFM Conv., razriješen je službe župnog vikara Župe Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovcima;

- Fra FRANJO ČOLAKOVAC, OFM Conv., imenovan je župnim vikarom Župe Bezgrešnog Srca Marijina u Vinkovcima;

 

DRUGE SLUŽBE

 

- Vlč. NIKOLA KLEMEN, razriješen je službe župnog vikara Župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku te imenovan tajnikom i bilježnikom Nadbiskupskog ordinarijata;

- Preč. dr. ZDENKO ILIĆ, sudski vikar i profesor na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Đakovu imenovan je pastoralnim suradnikom Župe Dobrog Pastira u Đakovu;

- Vlč. mr. DRAGO MARKOVIĆ, župnik župe sv. Martina biskupa u Sikirevcima danom 28. ožujka 2023. razriješen je službe nadbiskupijskog povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

 

- Vlč. mr. DARIO HRGA, kancelar Nadbiskupijskog ordinarijata, danom 29. ožujka 2023. imenovan je nadbiskupijskim povjerenikom za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

- Vlč. PAVO MARTIĆ je danom 22. kolovoza 2023. stavljen na raspolaganje gospićko-senjskom biskupu za pastoralne potrebe Gospićko-senjske biskupije. ( vlč. Pavo Martić, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, imenovan je župnikom župe Sv. Jelene Križarice u Rakovici te excurrendo upraviteljem župe Sv. Jurja, mč. u Lađevcu - izvor: Gospićko-senjska biskupija)

 

UMIROVLJENJA

 

- Mons. ADAM BERNATOVIĆ razriješen je službe župnika Župe sv. Petra i Pavla apostola u Osijeku te umirovljen;

- Preč. PAVAO MAĐAREVIĆ, razriješen je službe župnika Župe sv. Mateja apostola i evanđelista u Štitaru te umirovljen;

- Vlč. IVAN TUNJIĆ, razriješen je službe župnika Župe sv. Lovre đakona i mučenika u Babinoj Gredi te umirovljen;

 

- Vlč. PAVAO KOLAREVIĆ, razriješen je službe župnika Župe sv. Jurja mučenika u Bapskoj, te umirovljen;

- Vlč. MARKO PEULIĆ, razriješen je službe župnika Župe sv. Nikole Tavelića u Županjji, te umirovljen;

- Vlč. PETAR STANIĆ, razriješen je danom 24. srpnja 2023. službe župnika Župe sv. Marka evanđelista u Slobodnici, te umirovljen;

 

- Vlč. MARKO LONČAR, razriješen je danom 28. veljače 2023. službe župnika župe Gospe Snježne u Selcima Đakovačkim, te umirovljen.

 

(Izvor: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, rujan 2023.)