Nastavno na uputu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, na lokacijama domova zdravlja na području Brodsko-posavkse županije uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa. Ordinacije, koje će raditi 24 sata dnevno, započinju s radom u ponedjeljak, 16. ožujka 2020, u 10:00 sati i to na sljedećim lokacijama:

1.    Slavonski Brod, Trg hrvatskog proljeća 3 (pored autobusnog kolodvora), tel: 035/411 - 090
2.    Nova Gradiška, M.A. Reljkovića 7, u dvorištu Doma zdravlja , tel: 035/363 - 761