Na inicijativu Lovne udruge "Fazan" iz Gundinaca i Lovačkog društva "Vir" iz Velike Kopanice u Velikoj vijećnici održan je danas sastanak s temom korekcije granice Zajedničkog otvorenog lovišta "Velika Kopanica" na kojem su uz predstavnike lovačkih udruga nazočili župan Danijel Marušić, predsjednik Lovačkog saveza BPŽ Mato Grgić, načelnik općine Velika Kopanica Ivan Meteš te pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Željko Burazović.

Naime, Državno lovište XVI/9 "Merolino" u postupku je ponovnog raspisivanja natječaja za zakup. Navedeno lovište jednim se dijelom nalazi na području Brodsko-posavske županije i graniči sa lovištem XII/103 "Velika Kopanica" kojim gospodari lovačko društvo "Vir". Dosadašnja granica prolazila je rubom šume "Srnjača" koja se nalazi na području Brodsko-posavske županije u katastarskoj općini Velika Kopanica iako postoji prirodna granica kanal "Biđ" koji je ujedno i granica Brodsko-posavske županije, sjeveroistočno od trenutne granice lovišta.

Predstavnici lovačkih udruga uporište za svoj zahtjev za korekciju granica nalaze u odrednicama Zakona o lovstvu točnije u članku 7 i u članku 13 kojima je definirano da je lovište zaokružena prirodna cjelina, te da granice lovišta moraju biti uočljive i određene ovisno o prirodnoj cjelini. U članku 13 spomenutog Zakon također stoji da se granice lovišta mogu odrediti željezničkim prugama, županijskim i lokalnim cestama, putovima, vododijelnicama rijekama i dr.

Na sastanku je zaključeno kako će Lovna udruga "Fazan" i Lovačko društvo "Vir" službene dopise za zahtjevom za korekciju granica lovišta uputiti Brodsko-posavskoj županiji koja će dalje reagirati prema Ministarstvu poljoprivrede RH i drugim nadležnim institucijama.