Ministarstvo kulture i medija, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., donijelo je Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga   Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru Poziva iznosi 15.000.000,00 HRK, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj poziva Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima, a specifični ciljevi su jačanje kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina te povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu putem njihove medijske reprezentacije.

Među odabranim projektima koji će se financirati, nalaze se i dva iz Slavonskog Broda: 

Razvoj informativne platforme Hrvatski Branitelj, prijavitelja Udruga Priznajem iz Slavonskog Broda u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.302.730,03 kune

Zajednica bez granica, prijavitelja Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i partnera Županijske lige protiv raka Split u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 912.433, 65 kuna.