Info danima su prisustvovali nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta i studenti sa specijalističkih diplomskih stručnih studija. Informirani su o svima aktivnostima koje su planirane i realizirane u proteklom periodu u sklopu navedenog projekta, te o mogućnostima koje nudi pohađanje nastave na engleskom jeziku. Nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Veleučilišta u Požegi, koje je partner na ovom projektu, unaprijedili su svoje kompetencije u komunikacijskim vještinama i znanje engleskog jezika koje će koristiti u organiziranju i provođenju nastave sa studentima, međusobnoj komunikaciji ali i u svakodnevnom životu. 

Provedba studijskih programa na engleskom jeziku započela je u akademskoj godini 2019./2020. godini na Veleučilištu u Slavonskom Brodu organiziranjem predavanja na engleskom jeziku na studijskim programima Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj i Energetika.

Znanje studenata i nastavnika dodatno su obogatile i dvije međunarodne online edukacije koje su proveli vanjski stručnjaci iz Crne Gore i Vojvodine podijelivši svoje znanje i iskustvo u tim područjima. Teme edukacija su bile „Ecological cultivation and branding of agricultural products on the example of rosehip (Rosa canina l.)“ na području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja i „Application of renewable energy sources in agriculture“ u području Energetike.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru natječaja  Internacionalizacija  visokog  obrazovanja  i  provodi  se  od  12.  listopada 2018.godine. Ukupna vrijednost projekta je 1,645.784,97 kn, EU potpora je 100%,  projekt traje 24 mjeseca  i  trenutno  je  u  završnoj  fazi.  

Cilj  projekta  je  povećanje  broja  studijskih  programa  i  kolegija  na  engleskom  jeziku jačanjem kompetencija studenata i nastavnog osoblja Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Veleučilišta u Požegi kojim će se dodatno unaprijediti kvaliteta, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja i unaprijediti stupanj internacionalizacije.