Svi oni koji su ovih dana u izolaciji zbog koronavirusa pitaju se na koji način ostvariti svoja prava kad je u pitanju plaća. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) oglasio se priopćenjem u kojem pojašnjava da je predviđen poseban postupak koji će osiguranicima koji su se našli u ovoj situaciji olakšati ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u vremenu samoizolacije.

Naime, osiguranik, kojem je nadležni epidemiolog utvrdio potrebu izolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog liječnika obvezan je obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila.

Budući da osiguranici u samoizolaciji nisu u mogućnosti preuzeti navedeno Izvješće od izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno im se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektroničkim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem Centralnoga zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti ni Potvrdu o plaći koju mu je izdao poslodavac, istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem, pojašnjava se u priopćenju.

Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, a koja tereti sredstva HZZO-a, obvezno mora sadržavati: ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), broj telefona te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije.

Ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, važno je znati da tada ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a te o tome također obavještava izabranog liječnika. U tom mu slučaju izabrani liječnik ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad.

Izvor: Privredni.hr