Slijedom humanitarne akcije održane u Sibinju za oboljelu djevojčicu Martinu, obavještavamo vas da će, kao i na svakoj redovitoj akciji darivanja krvi, biti moguće dati uzorak krvi za tipizaciju.

Svaki novi uzorak povećava šansu za podudarnost 

Pacijenti koji se liječe od leukemije, limfoma, mijeloma ili sličnih krvnih bolesti jedni su od najčešćih korisnika krvotvornih matičnih stanica. Upišite se u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

Uzimanje uzoraka za tipizaciju održat će se uz redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi dana 20.11.2019.godine, srijeda, u vremenu od 09,00 – 14,00 sati u Crvenom križu , te od 16,00 – 19,00 sati u Sikirevcima, a u suradnji sa Službom za tranfuziju KBC Osijek.

Upisati se može svaka zdrava osoba od 18-40 godina, a nakon popunjavanja pristupnice, dat ćete jednu epruvetu krvi za HLA tipizaciju (utvrđivanje antigena tkivne snošljivosti). Ukoliko ste HLA podudarni sa oboljelima, kontaktirati će Vas Hrvatski registar radi postupka darivanja krvotvornih matičnih stanica.

Izvor vas-portal.com