U koordinaciji Europola, u razdoblju od 4. lipnja do 15. lipnja 2018. provedena je akcija suzbijanja prijevara kod plaćanja kad kartica nije prisutna korištenjem ukradenih podataka s platnih kartica (e-Comm2018). U akciji je sudjelovalo 28 država (22 članice EU te Kanada, Kolumbija, Gruzija, Island, Norveška i SAD ), među kojima i Republika Hrvatska.

Akcija eComm2018 ima za cilj suzbijanje prijevara kod plaćanja kad kartica nije prisutna korištenjem ukradenih podataka s platnih kartica i stvaranje okruženja sigurnog plaćanja kad kartica nije prisutna, razmjenom informacija i najbolje prakse između policijskih tijela i privatnog sektora (kartične kuće, on-line trgovci, izdavatelji kartica, dostavne službe, financijske institucije).

Plaćanje putem Interneta (on-line plaćanje) ne prepoznaje državne granice. Plaćanje iz jedne države moguće je obaviti u bilo kojoj trećoj državi, a putem Interneta moguće je i pribaviti/kupiti podatke o platnoj kartici iz bilo koje države te se pribavljeni podaci koriste dalje za plaćanje. Upravo ove činjenice, kao i prisutnost velikog broja sudionika prilikom transakcija plaćanja kad kartica nije prisutna (trgovci, kartične kuće, banke, procesori, logističke službe i razni posrednici), čine istraživanje ovog vida kriminaliteta iznimno složenim i povezanim s mnogim poteškoćama.

Posljednjih godina ovaj vid kriminaliteta je u izrazitom porastu, tako da štete prijevarnim plaćanjima kad kartica nije prisutna iznose oko 80 % ukupno pričinjenih šteta “kartičnim kriminalitetom” (ostalo je “skimming”, krivotvorenje kartica i dr.).

S obzirom na to da je kriminal uvijek bolje spriječiti prije nego se dogodi, akciju eComm2018 slijedi preventivna kampanja #BuySafePaySafe (kupi sigurno/plati sigurno).

Postoji niz sigurnosnih pravila kojih se građani trebaju pridržavati kako ne bi postali žrtve prijevara:

* uređaje koji se koriste za on-line plaćanja treba pravilno konfigurirati i povezati na mrežu;

* korištenju kartica za on-line plaćanja treba pridavati jednaku pažnju kao i kod ostalih plaćanja;

* obratite pozornost na eventualne znakove prijevara;

* redovito provjeravajte izvode o učinjenim troškovima putem kartica;

* odmah obavijestite banku ukoliko primijetite neki trošak ili podizanje gotovine koji niste učinili Vi.