Noćas počinje ljetno računanje vremena. Tada se sat pomiče jedan sat unaprijed sa 2 sata na 3 sata. Ljetno računanje vremena stvoreno je kako bi se moglo bolje iskoristiti duge ljetne dane. Najviše koristi državama koje su udaljenije od ekvatora, a danas ga upotrebljava 70-tak zemalja. Ljetno računanje vremena u Hrvatskoj je uvedeno 1983. godine,