Iz Porezne uprave obavještavaju građane da od sada mogu Zahtjeve za izdavanje poreznih potvrda i zahtjev Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice) dostaviti i NIAS vjerodajnicom sigurnosne razine 2. NIAS vjerodajnicama sigurnosne razine 2 smatraju se ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka priznati na NIAS listi vjerodajnica.

Podsjećamo za koje sve POTVRDE mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje porezne potvrde putem sustava ePorezna:
•    Potvrda o stanju duga (npr. u svrhu bankovnog poslovanja, sudjelovanja na javnom natječaju, za potrebe HZZ-a, dobivanje potpore i dr.)
•    Potvrda o visini dohodaka i primitaka (npr. u svrhu reguliranja prava na dodjelu stipendije, prava iz sustava socijalne skrbi, subvencioniranja i/ili utvrđivanja cijene vrtića, obrade EU obrazaca, bankovnog poslovanja, na osobni zahtjev i dr.)
•    Potvrda o visini dohotka (kalendarska godina od 2005. do 2013., npr. za potrebe Općinskog suda, MUP-a, o​sobni zahtjev i dr.)
•    Potvrda o rezidentnosti /nerezidentnosti (u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti /nerezidentnosti)
•    Potvrda o imovnom stanju (npr. oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe, oslobođenje od plaćanja javnobilježničke pristojbe i dr.)

Porezna uprava poziva porezne obveznike da koriste navedene usluge ePorezne te na vrlo jednostavan način, bez dolaska u ispostave Porezne uprave i plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve, ispunjavanju svoje zakonske obveze i ostvaruju svoja prava.